Tips till att sluta spela

Du kan utnyttja följande lista på tips när du känner ett behov av att göra en förändring i ditt spelbeteende. Du kan ringa Peluuri eller ta kontakt via chatten om du vill diskutera ditt penningspelande.

1. Definiera ditt mål

 • Låt bli att göra stora löften om att inte spela under hela resten av ditt liv, utan håll dig hellre till mindre mål som du har lättare att nå. Du kan t.ex. bestämma dig för att inte spela idag eller under den här veckan. Skriv upp de goda sakerna som uppstått av att du inte spelat.
 • Det är lättare att nå ett mål och hålla sig till det när man ändrar på sin vardag och hittar på nya saker att göra med den tiden man förut lagt på spelandet.
 • Kom ihåg att det ofta behövs flera försök att få slut på ett långvarigt spelande, men att det ändå är möjligt att bli kvitt med ett spelproblem. Ge inte upp om du inte lyckas direkt.

2. Se skillnaden mellan dina tankar och dina gärningar

 • Acceptera dina känslor och tankar gentemot spelandet. Fokusera på att skilja åt viljan att spela och att faktiskt göra det i praktiken. Skriv upp de gånger du har klarat av att vara utan att spela trots att du känt ett behov för det, eller tala om dessa stunder med en yrkesperson eller någon anhörig.
 • Kom ihåg att dina tankar inte är objektiva: de kan skapa varierande motivationer för spelande. Förrän du spelar, ifrågasätt dina tankar och tänk på ett objektivt sätt igenom vad för följder spelandet har. I tankarna kanske flera olika saker ger skäl för spelandet, men då gäller det att tänka om och ifrågasätta de egna tankarna. Påminn dig själv om de följder som spelandet har. Ifrågasätt dina speltankar och sök mer information om det behövs.

3. Följ med ditt spelande och de gånger du inte spelat

 • Skriv upp både goda och dåliga sidor med spelandet, använd minneslappar med orsaker att vara utan att spela, skriv ner dina tankar gällande spelandet i en speldagbok osv.
 • Belöna dig själv när du nått ett mål med t.ex. någonting trevligt du vill ha eller göra.

4. Begränsa dina spelmöjligheter

 • Ställ in dagliga begränsningar för internetspelande.
 • Stäng spelsidorna på din dator.
 • Skaffa vid behov portförbjud eller spelförbud om möjligt.
 • Undvik platser där det finns penningspel.
 • Ifall du brukar spela när du t.ex. går till butiken, kan det vara en god idé att utföra uppköpen under så få gånger som möjligt, t.ex. två gånger i veckan. Ta med dig någon till butiken.

5. Begränsa din användning av tid och pengar

 • Håll dig själv aktiv och upptagen med annat, så du inte har tid för att spela.
 • Börja en ny hobby, eller lägg mer tid på en hobby som eventuellt lidit av spelandet
 • Bär med dig endast den summa pengar du verkligen behöver och lämna t.ex. bankkortet hemma.
 • Lägg en begränsning för uttagbara kontanter per dygn. Bär inte med dig bankkort om det inte är nödvändigt
 • Ge vid behov över ansvaret av dina penningaffärer och rättigheterna till ditt bankkonto till en pålitlig närstående.
 • Ta alltid hand om de obligatoriska finansiella ärendena i första hand.

6. Sök stöd

 • Be stöd av dina vänner och din familj. Fråga dina anhöriga, vilka negativa sidor de ser i ditt spelande.
 • Kom överens med en vän att ni gör något trevligt varje gång du lyckats hålla dig inom dina gränser under en veckas tid.
 • Sök professionell hjälp
 • Gå med i en kamratstödsgrupp.
 • Sök vid behov stöd och hjälp även till andra samtidiga problem som t.ex. för penningaffärer (skuldrådgivning) eller för ditt parförhållande (par-/familjeterapi).