Det finska penningspelsystemet

Penningspelandet i Finland regleras av lotterilagen. Veikkaus Ab har beviljats ensamrätt att ordna penningspel i Fastlands-Finland. På Åland verkställs penningspelsverksamheten av PAF.

Monopolsystemet ska förebygga och minska skadeverkningarna av spel

  • I Fastlandsfinland har Veikkaus Ab beviljats ensamrätt att anordna penningspel. På Åland bedrivs penningspelsverksamheten av PAF (Ålands Penningautomatförening). Om penningspelande föreskrivs i lotterilagen.
  • Vid ingången av 2017 gick tre penningspelssammanslutningar – Penningautomatföreningen (RAY), Veikkaus och Fintoto – samman till ett penningspelbolag. Nya Veikkaus Ab inledde sin verksamhet 1.1.2017.

Europeiska unionen tillåter begränsning av konkurrens på vissa villkor: förutsättningen för monopolet ska vara en genuin och konsekvent strävan att uppnå målen för att begränsa skadeverkningar.

Syftet med Finlands monopolsystem är att begränsa de sociala och hälsomässiga skadeverkningar som penningspel orsakar, såsom problemspelande, brottslighet och på förhand uppgjorda spel. Avsikten är också att garantera spelens ärlighet och konsumenternas rättsskydd.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för att följa upp och undersöka skadeverkningar av penningspel samt att utveckla förebyggandet och vården. Social- och hälsovårdsministeriet fullgör den här uppgiften tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd THL

Det finska penningspelssystemet håller på att förändras

Det finska penningspelssystemet håller på att förändras. I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering finns det inskrivet att det ska ske en övergång till ett licenssystem vid ingången av 2026. I enlighet med regeringsprogrammet skulle licenssystemet omfatta kasinospel på webben (inkl. automatspel på webben) och vadhållning på webben. Också andra bolag än Veikkaus Ab skulle i fortsättningen få bedriva den här typen av verksamhet.

Texten fortsätter efter bilden

Kaksi kättä osoittaa kynällä tutkimuspapereita.

Marknadsföring av och reklam för penningspel

Polisstyrelsen svarar för övervakningen av penningspel och reklam av spel. Polisstyrelsen har till att uppgift att övervaka att marknadsföringen av penningspel följer lotterilagen och konsumentskyddslagen. Polisstyrelsen ingriper också i olaglig verksamhet. Enligt lotterilagen är marknadsföring av penningspel reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet.

Endast Veikkaus har rätt att erbjuda och göra reklam för penningspel i Fastlandsfinland.

Trots det sysslar utländska penningspelbolag i hög grad med olaglig innehållsmarknadsföring och webbreklam som riktar sig till Finland.

Det kan vara svårt att känna igen i synnerhet reklam för penningspel som influerare gör i sociala medier. Reklamen riktar sig särskilt till unga vuxna. Läs mer på Polisstyrelsens sidor

Ta också del av Polisstyrelsens kampanj Ingen gräns (Ei mitään rajaa), där en fiktiv influerare i sociala medier vaknar upp till imagemarknadsföringens verkliga natur.

Läs också om lättförtjänta pengar eller vilseledande påverkan (på finska) (Helppoa rahaa vai harhaanjohtavaa vaikuttamista)

Tillgången till och synligheten för penningspel bidrar i hög grad till att det uppstår spelproblem. För personer med problematiskt spelbeteende innebär det en risk att penningspel får synlighet och att det görs mycket reklam för penningspel.

Av spelklinikens kunder ansåg 87 procent att Veikkaus gör för mycket reklam och 60 ansåg att reklamen får dem att spela mer.

Övervakning av åldersgränsen

Alla former av penningspel har varit förbjudna för under 18-åringar sedan en lagändring trädde i kraft 1.7.2011. Det har klart minskat ungdomars spelande.

Både penningspelbolagen och de representanter och säljare som säljer spel har ansvar för övervakningen av åldersgränsen. Försummelse av övervakning av åldersgränsen kan leda till straffrättsligt ansvar.

Köpprov visar emellertid att det upprepade gånger har förekommit allvarliga brister i övervakningen av åldersgränsen för penningspel, särskilt när det gäller penningspelautomater.

År 2021 infördes obligatorisk identifiering vid spel på decentraliserade penningautomater, vilket bidrar till att minska minderårigas spelande.

Källor:

Finlex.fi: Lotterilagen

Konkurrens- och konsumentverkets forskningsrapporter 3/2023. Nuläget och utvecklingen i fråga om penningspel på internet och utanför monopolsystemet (på finska)

Polisstyrelsen

Penningspelande, spelproblem, attityder till spelande och åsikter om penningspel under åren 2007–2019. Finländarnas penningspel (på finska)