Det finska penningspelsystemet

Penningspelandet i Finland regleras av lotterilagen. Veikkaus Ab har beviljats ensamrätt att ordna penningspel i Fastlands-Finland. På Åland verkställs penningspelsverksamheten av PAF.

Det finska penningspelsystemet

  • Finlands system med ensamrätt strävar till att tygla de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar; såsom problemspelande, brottslighet och läggmatcher samt att garantera spelens ärlighet och konsumentens rättskydd.
  • Den Europeiska Unionen tillåter begränsning av konkurrensen under vissa förutsättningar: förutsättningen för ett monopol bör vara en äkta och konsekvent strävan till att nå de för begränsning av skadorna uppsatta målen, vilkas uppfyllande övervakas av EU:s parlament och kommission.  
  • Intäkterna från penningspelen används i enlighet med lotterilagen till det allmänna goda.

Med penningspelens intäkter finansieras:

  • vetenskap, konst, idrott och motion samt ungdomsarbete
  • organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen, hjälpandet av svagare befolkningsgrupper och de som mött svårigheter samt rehabilitering av krigsinvalider
  • främjande av hästuppfödning och hästsport

Polisstyrelsen svarar för övervakningen av marknadsföring av penningspel och andra spel.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för uppföljning och undersökning samt för utveckling av preventiva åtgärder och vård av penningspelrelaterade problem. Social- och hälsovårdsministeriet förverkligar denna uppgift tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Allt penningspelande har varit förbjudet för personer under 18 år efter lagförändringen som trädde i kraft 1.7.2011. Den har betydligt minskat de ungas spelande. Övervakningen av åldersgränsen hör såväl till penningspelbolagen som till spelombud och försäljare av spelen. Försummelse att övervaka åldersgränsen kan leda till straffrättsligt ansvar.