Lokala professionella tjänster

Känner du att ditt eget eller någon annans spelande stör dig för mycket? Bli inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få. Peluuris hjälplinje stöder, ger råd och handleder i spelproblem. Öppet mån-fre 12-18, samtalet är kostnadsfri och anonymt.

Ring 0800 100 101
Hymyilevä nainen.

Professionell stöd och hjälp

För att kunna sluta eller begränsa sitt spelande erbjuds det även professionell hjälp som sker ansikte mot ansikte:

  • öppen vård på välfärdsområden
  • riksomfattande anstaltsvård
  • olika terapiformer inom den privata sektorn.
  • spelrehabiliteringskurser.

Den öppna vården erbjuder hjälp åt spelare och deras anhöriga, ensamma eller tillsammans. Vårdplanen görs tillsammans med kunden.

Vid akuta fall tag kontakt med social- och hälsocentral i din välfärdsområde.

Vaalea silmälasipäinen nainen katsoo hymyillen kohti.

På de största orterna erbjuds det öppen vård för penningspelproblem via tjänster som är specialiserade på spelproblem.

På andra orter betjänar lokala A-klinikerna eller Mental- och missbrukarvård. Kolla din kommuns missbrukar- och mentalvårdtjänster på nätet.

Sök A-kliniker

KRAN rf

KRAN är en takorganisation inom missbrukarvården i Svenskfinland, som strävar till att vara ett resurscentrum inom missbrukarvården, beroendefrågor (t.ex. spelberoende) och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. Du kan kontakta KRAN om olika beroenden.

Kontakta KRAN: 050 313 9926, tisdag-fredag kl. 13-17

Läs mera om KRAN rf