Kamratstödsgrupper

När spelandet sör dig, bli inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få. Kontakta oss, om du vill ha information om kamratstödgrupper i ditt område. Peluuris hjälplinje stöder, ger råd och handleder i spelproblem. Öppet mån-fre 12-18, samtalet är kostnadsfri och anonymt.

Ring 0800 100 101
Viisi nuorta ihmistä keskustelevat ryhmässä. Mies nauraa.

I kamratstödsgrupper möts personer med liknande erfarenheter

Man får stöd av de andra genom att dela tankar och erfarenheter. Värdegrunden för kamratstöd innebär att individen blir godkänd och hörd som en likvärdig person.

Kamratstödsgrupperna kan ge bra stöd och hjälp på vägen till att frigöra sig från spelproblemet.

Kamratstödsgrupperna verkar i allmänhet på finska.

Kaksi ystävää tapaa ja halaa iloisina

Tiltti till spelare och anhöriga (Helsingfors, Hagnäs)

Tiltti är en för alla öppen info- och stödtjänst i Helsingfors som betjänar på finska. Tiltti har öppet hus måndagar kl. 15-17:30 och onsdagar kl. 15-18. Vid dessa tillfällen får du information och stöd gällande kontroll av spelandet. Även anhöriga är välkomna till Tiltti. Man kan delta anonymt och utan att reservera tid på förhand.

Läs mera om Tiltti

Pelirajaton – kamratstödgrupperna

för problemspelare och anhöriga

Pelirajaton hjälper problemspelare och deras anhöriga med hjälp av finskspråkigt kamratstöd. Det är lätt att komma till Pelirajaton – grupperna. Där går det att dela erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Grupperna är konfidentiella och tystnadsplikt respekteras. De kostnadsfria smågrupperna verkar runtom i Finland.
Grupperna startar på hösten och på våren runtom i Finland. Aktuell information hittar du här (på finska).

Läs mera om Pelirajaton

GA - Gamblers Anonymous

GA är en anonym kamratgrupp bestående av män och kvinnor, i vilken man genom att arbeta tillsammans och stöda varandra strävar till att få löst allas gemensamma problem – spelproblemet. Det enda kravet att få bli medlem i gruppen är att man vill sluta spela. Grupperna är finskspråkiga.

GA:s hjälplinje (kamratstödsdejour) betjänar på finska varje dag kl. 16 – 20 på numret 040-8109161.

Läs mera om GA