Att vara en anhörig

Människan behöver andra omkring sig för att lära sig och inse saker även om sig själv. Med att diskutera med andra och med att aktivt söka stöd kan man få fotfästet tillbaka och hitta lösningar till problemen. Du kan till en början tala med en pålitlig vän, släkting eller ringa Peluuris hjälplinje.

Att vara en anhörig

Spelaren, liksom den anhörige, kan behöva mycket tid och lugn och ro. Det behövs tid och stöd av andra för att lära sig en spelfri vardag. Det är fråga om att lära sig en ny sak, och det är inte bara spelaren som måste lära sig nya saker. Vad vill jag, hurdan borde vardagen bli, vad borde jag göra och vad är det som hindrar mig?

Människan behöver andra omkring sig för att lära sig och inse saker även om sig själv. Oberoende av om det är frågan om en spelare eller en anhörig lönar det sig inte att lämna sig ensam med att lära sig allt. Ett bra sätt är att ta stöd av dem som redan har hunnit längre med behandlingen av saken. Mycket ofta saknar en person i kris andra omkring sig och de egna stödnäten kan komma här till stor nytta. Ändå lämnar vi oss alltför ofta ensamma, känslan av skam och rådlöshet är alltför stor. Med att diskutera med andra och med att aktivt söka stöd kan man få fotfästet tillbaka och hitta lösningar till problemen. Alltid är inte alternativen angenäma för den anhöriga. Liksom spelaren kan också den anhöriga ställas inför en förändring. Det kan vara en stor besvikelse att märka att livet inte går enligt ens eget ”manuskript”. Det kan behövas hjälp till att godkänna detta och till att tänka över lösningarna.  

Man kanske blir tvungen att överge vissa sätt att handla eller att tänka, men just det här kan leda till en ny och bättre vardag. Där var den anhöriga strävar till att stöda spelaren bör han/hon också ta lika mycket hand om sig själv.

Att fundera på och att lära sig:

 • Lär dig att skilja mellan att gå vid någons sida och att göra något istället för den andra 
 • Lär dig att ta hand om din egen och din familjs ekonomi
 • Försök lösgöra dig från ett martyrtänkande
 • Lär dig att ta god hand om dig själv på olika sätt
 • Sök aktivt hjälp och stöd
 • Ta reda på om spelproblem och hur du kan ta hand om dig själv
 • Lär dig att sätta gränser och att hålla dem
 • Känn igen bekymmersamma tankar och öva dig själv att se lösningar och alternativ
 • Känn igen dina rädslor samt tankar som hindrar dig från att våga
 • Lär dig att skilja mellan ditt eget ansvar och andras
 • Bekanta dig med de tjänster inom din egen kommun som kan erbjuda dig hjälp
 • Bekanta dig med det rikliga utbudet av nät- och telefonbaserade hjälptjänster
 • Ge dig själv tid och möjlighet att lära dig