Att ta hand om sig själv

En anhörig till en problemspelare upplever sannolikt betydande stress och han/hon kan få olika fysiska symptom på grund av detta. Det viktigaste steget som den anhöriga kan ta i lösandet av problem orsakade av spelandet är att ta hand om sig själv. Om du känner att du behöver stöd, kan du ringa Peluuris hjälplinje.

Att ta hand om sig själv

Det viktigaste steget som den anhöriga kan ta i lösandet av problem orsakade av spelandet är att ta hand om sig själv. Detta sätt hjälper såväl vid skador som den anhöriga upplever som högst sannolikt också vid själva spelproblemet samt vid skador som spelaren upplever.

En modell för en plan att ta hand om sig själv

Att ta hand om sitt fysiska jag

Bra kost, regelbundna måltider

Sömn och vila

Motion

Avslappningsövningar

Vård av fysiska symptom och sjukdomar

Att ta hand om sitt psykiska jag

Beröm och tacka dig själv

Gör förlåtelseövningar

Ordna och ta tid åt dig själv

Sök orsaker till glädje och skratt

Sök orsaker till tacksamhet

Att ta hand om sitt sociala jag

Sök dig till trevliga och uppmuntrande människor

Undvik negativa och dömande människor

Ta reda på olika stödmöjligheter och sök stöd

Delta i kamratgrupper

Nainen kädet ristissä.

Att ta hand om sitt andliga jag

  • Gör mindfulness-övningar, lev i nuet
  • Öva yoga
  • Sök naturupplevelser som gör dig gott
  • Sök andligt stöd, be eller vänd dig till högre makter du tror på

 

Träningsmoment för stress som anhöriga upplever

En anhörig till en problemspelare upplever sannolikt betydande stress och han/hon kan få olika fysiska symptom på grund av detta.

Fast det inte går att snabbt avlägsna orsaken till stressen kan man lindra stressupplevelsen. Härnäst följer exempel på snabbt utförda kontrollmetoder för stress.

De eller andra motsvarande träningsmoment kan tillämpas många gånger om dagen och t.ex. i situationer som är hopknippade med spelandet och där den anhörigas negativa känslor tar över.

Man kan tillsammans gå igenom träningsmomenten och efteråt diskutera i vilka situationer den anhöriga gör träningsmomenten hemma. Ett exempel på en stressfylld situation är när spelaren kommer hem från en spelresa. I den situationen kan den anhöriga göra t.ex. en andningsövning som innehåller fem långa och djupa andetag.  
 

Parrakas mies meditoi niityllä.

1. Mindfulness

Mindfulness har utvecklats från traditionell meditation. Syftet för mindfulness-träningsmomentet är att lösgöra sig internt från stressfaktorerna. Personen lär sig att fokusera på nuet, målinriktat och utan att göra värdeslutsatser. Personen granskar sin omgivning, sina inre upplevelser, tankar, känslor eller fysiska känningar med hjälp av sina egna sinnen; genom att känna, se och höra.

2. Andningsövning

Syftet för andningsövningen är att lätta på stressen genom att fördjupa andningen och sänka andningstätheten. Personen styrs till att koncentrera sig på andningen, att fördjupa och sakta ner den.

3. Muskelavslappning

Muskelavslappning går ut på att varje kroppsdel slappnas av, börjande uppifrån och ner. Varje muskel eller muskelgrupp spänns och slappnas av efter det. Övningen hjälper att hitta de ställen i kroppen där stressen känns som mest.