Anstaltsvård eller Intensivvård för problemspelare

Anstaltsvård eller intensivvård som sker dygnet runt är menat för de problemspelare, för vilka öppenvårdens tjänster inte är tillräckliga. Kontakta oss, om du vill ha information om vård i ditt område. Peluuris hjälplinje stöder, ger råd och handleder i spelproblem. Öppet mån-fre 12-18, samtalet är kostnadsfri och anonymt.

Ring 0800100101
Nainen tukee toista halaamalla.

Om anstaltsvård

Det går att söka sig till anstaltsvård från hela Finland. Det krävs en betalningsförbindelse från hemkommunen, oftast söker man sig till anstaltsvård med en remiss från den öppna vården.  Vården kan också bekostas själv.

I anstaltsvården uppgörs det en rehabiliteringsplan tillsammans med kunden.

Som rehabiliteringsmetoder används olika terapiformer, gruppverksamhet och individuell verksamhet samt anpassning till att inte spela, till alternativa beteendemodeller och till en vardagsrytm.

Inom anstaltsvården får man också ny kunskap, en möjlighet att lugna ner sig samt ökad självkännedom och förbättrade överlevnadsstrategier. 

Ryhmäkeskustelua.

Anstaltsvård på svenska

Tolvis Center i Malax är ett rehabiliteringshem för personer i åldrarna 18 och uppåt från hela Svenskfinland som lider av spel-, alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. De tar även emot personer som behöver vård och behandling för både missbruk och mental ohälsa, så kallade dubbeldiagnosklienter.

Kontakta din hemkommun, närmaste A-klinik eller Tolvis Center om du tycker att det skulle vara platsen för dig. Du behöver en betalningsförbindelse från din hemkommun innan du kommer till Tolvis Center.

Noggrannare information och kontaktuppgifter

Tolvis Center

Mer information om anstaltsvård

A-klinikan Päihdesairaala

Titta också

Terapier, kurser och anstaltvård på finska