Statistik över finländarnas penningspelande

Finländare är ivriga på att spela. År 2013 förlorade finländarna sammanlagt 1,7 miljarder euro på spel erbjudna av RAY, Veikkaus och Fintoto.

Statistik över finländarnas penningspelande

Det finns inga exakta uppgifter om summor använda på utländska operatörers spel, men enligt olika uppskattningar förlorade finländarna 100 – 300 miljoner euro på dem. Den högsta uppskattningen gällande mängden av penningspelande nås av det brittiska konsultbolaget H2 Gambling Capital, som enligt en rapport publicerad i tidningen The Economist uppskattar att finländarnas sammanlagda penningspelförluster överskred allt som allt 2 miljarder euro år 2013. Det finns inga exakta siffror över penningspelandets omsättning. Den är i varje fall mångfaldig i jämförelse med spelarnas förluster eller spelbolagens intäkter.

Det finländska penningspelandet har två gånger samlats inom samma pärmar: åren 2009 och 2012. I den senaste Årsboken för penningspelande i Finland 2012 beskrivs det finländska penningspelssystemet och penningspelpolitiken, förekomsten och övervakningen av spelandet, intäkter och statistik samt förändringar skedda mellan åren 2008 och 2011.

Enligt rapporten:

  • År 2011 var spelbolagens intäkter (spelarnas förluster) sammanlagt 1620,7 miljoner euro.
  • Till det allmänna goda utdelades tillsammans 917,5 miljoner € (+ 161,7 miljoner € som skatt)
  • I genomsnitt använde en fullvuxen finländare 376,4 € på finländska penningspel: 193,2 € på Veikkaus spel; 171,3 € på RAY:s spel och 12,0 € på Fintotos spel.
  • År 2009 var spelbolagens intäkter 1468,6 miljoner: spelandet har ökat med ca 10 % på några år.
  • Den exakta helhetskonsumtionen på penningspel känner man inte till, för finländarna spelar även på utländska spelbolags webbplatser samt sysslar med privat olaglig vadslagning.