Statistik över finländarnas penningspelande

På den här sidan kan du läsa om finländarnas penningspel i ett nötskal: penningbeloppet som spelas, vem som spelar och vilka penningspel man spelar.

Information om finländarnas penningspel

Hurdana summor används för penningspel?

Internationellt sett spelar finländarna mycket penningspel.

 • Finländarna förlorade 1 070 miljoner euro på Veikkaus penningspel 2022. Av den här summan användes 49,7 procent till spel på försäljningsställen och 50,3 procent till spel på webben.
 • I genomsnitt spelar en finländare Veikkaus penningspel för cirka 240 euro per år.
 • Årligen fördelas avkastningen på cirka en miljard euro i enlighet med vad som anges i lotterilagen.
 • År 2020 betalades 175 miljoner euro i lotteriskatt (Veikkaus 93 %, Paf 6 %).
 • Exakt hur mycket som totalt läggs på penningspel vet man inte. Finländarna spelar nämligen också andra än Veikkaus spel på webben och sysslar med egna privata olagliga vadhållningar.

Av avkastningen av penningspel ska i enlighet med 17 § i lotterilagen:

 • 53 procent användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete;
 • 43 procent användas för att främja hälsa och social välfärd;
 • 4 procent användas för att främja hästuppfödning och hästsport.

Spel utanför monopolet

Det finns inga exakta uppgifter om hur mycket det spelas utanför monopolet. I Konkurrens- och konsumentverkets utredning (2023) (på finska) framförs bedömningar av olika aktörer:

 • Enligt KKV:s egen bedömning spelades det för cirka 520–590 miljoner euro utanför monopolsystemet 2021.
 • Polisstyrelsens lotteriförvaltning uppskattar att beloppet understiger 300 miljoner euro.
 • Konsultbolaget H2GC uppskattar att beloppet ligger på cirka 450 miljoner euro.
 • En arbetsgrupp vid inrikesministeriet (2023) uppskattar att beloppet är cirka 500–550 miljoner euro.     

Ta också del av docent Janne Nikkinens utredning om penningspelssystemet, Rahapelijärjestelmä (2023) (på finska)

Texten fortsätter efter bilden.

Nuori kännykkä kädessä.

Vem spelar penningspel?

I Finland genomförs med fyra års mellanrum en omfattande befolkningsundersökning om finländarnas penningspel. Den senaste undersökningen Finländarnas penningspel 2019 utkom 2020: den besvarades av 3994 finländare i åldern 15–74 år (52 % av de tillfrågade). Undersökningen visade att:

 • 78 procent har spelat penningspel under de senaste 12 månaderna – 74,5 procent av kvinnorna och 82 procent av männen (av hela befolkningen har alltså ca 3 miljoner personer spelat under det senaste året).
 • Spelande är vanligast i åldersgruppen 25–44-åringar (cirka 85 procent av åldersgruppen har spelat under det senaste året). I alla åldersgrupper spelar män oftare än kvinnor.
 • De mest populära spelen är Veckovisa lottospel och/eller Joker (64 %), lotterispel (47 %) och penningautomatspel någon annanstans än på kasino (31 %).
 • 17 procent av respondenterna spelade penningspel minst en gång i veckan (21 % år 2015)

De som spelar flera gånger i veckan eller dagligen kännetecknas av följande livssituationer:

 • låginkomsttagare: av inkomstklasserna oftast de som tjänar 501–1500 euro i netto per månad
 • de som befinner sig utanför arbetslivet: arbetslösa, permitterade, långtidssjuka och personer med invalidpension äldre: oftast personer i de två äldsta åldersklasserna

Allmänna observationer som gjorts också i tidigare undersökningar

 • Män börjar spela vid yngre ålder än kvinnor och män spelar i större utsträckning och oftare spel där det inte endast är fråga om tur (idrottsvadhållning, poker). Kvinnor spelar i större utsträckning spel som bygger på tur, såsom penningautomatspel eller roulett.
 • Penningspelandet är koncentrerat: en liten grupp av alla spelare står för majoriteten av avkastningen av spelen. Den 2,5 procent som spelar mest står för uppskattningsvis hälften av avkastningen av penningspelen.

 

Källor:

Finlex.fi: Lotterilagen

Konkurrens- och konsumentverkets forskningsrapporter 3/2023. Nuläget och utvecklingen i fråga om penningspel på internet och utanför monopolsystemet (på finska)

Polisstyrelsen

Penningspelande, spelproblem, attityder till spelande och åsikter om penningspel under åren 2007–2019. Finländarnas penningspel (på finska)

Finansministeriet. Kartläggning av beskattningen 2023. (på finska)