Hur identifiera problemspelande?

Det är svårt att identifiera ett spelproblem för det saknas yttre synliga tecken. Vissa beteendedrag kan ofta kopplas ihop med spelproblem. Problemspelande kan påverka de anhöriga på många olika sätt. Ju tätare relationen till spelaren är, desto lättare och mångfaldigare påverkar spelandet på den anhörigas liv. Om du känner att du behöver stöd, kan du ringa Peluuris hjälplinje.

Medel för att identifiera problemspelande

Det är svårt att identifiera ett spelproblem för det saknas yttre synliga tecken. Många anhöriga är i en situation där spelaren förnekar problemet och döljer sitt spelande.

Det har utvecklats olika tester för att identifiera problemet

Även de anhöriga kan utnyttja testerna när han/hon uppskattar situationen eller diskuterar om den med spelaren. Lie/bet- testet omfattar två frågor. Ett jakande svar antingen på en fråga eller på båda frågorna kan tyda på ett spelberonde.

The Lie/Bet:

 1. Har du någonsin känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel?  Ja/Nej
 2. Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina närstående om hur mycket du spelar? Ja/Nej

Vissa beteendedrag kan ofta kopplas ihop med spelproblem. I följande lista hittas en sammanställning av typiska kännetecken för problematiskt spelande, som kan hjälpa i att identifiera ett spelproblem.

Kännetecken för problemspelande:

Handlingar

 • överger tidigare angenäma sätt att fördriva tiden
 • beter sig onormalt och annorlunda än förut
 • drar sig undan normalt socialt umgänge
 • beter sig ansvarslöst på arbetet eller hemma
 • minskat intresse gentemot närstående
 • bortförklarar och hittar på skäl att gå på egna vägar
 • håller inte kontakt med människor, drar sig tillbaka från sociala nätverk
 • ljuger
 • hämtar alltid posten och tar räkningarna åt sig själv

Känslor

 • är frånvarande, ångestfylld och deprimerad
 • får raseriutbrott, är aggressiv eller självdestruktiv
 • snabba svängningar i känsloläget
 • är uttråkad och rastlös

Ekonomi

 • lånar pengar av andra
 • stjäl
 • försöker hitta pengar från konton eller pantsätter saker
 • skuldsätter sig oförklarligt t.ex. genom snabblån och konsumtionslån
 • kan inte förklara vart lönen har försvunnit
 • kontoutdraget har noteringar om transaktioner till spelkonton
 • går inte med på att visa sitt kontoutdrag

Hälsa

 • lider ofta av huvudvärk, magont eller andra stressymptom
 • lider av koncentrationssvårigheter
 • går upp i vikt eller mister sin aptit

Spelandets effekter på de anhörigas liv

Problemspelande kan påverka de anhöriga på många olika sätt. Ju tätare relationen till spelaren är, desto lättare och mångfaldigare påverkar spelandet på den anhörigas liv. Ekonomiska konsekvenser är vanliga, men den anhörigas välmåga kan lida stora skador även på andra områden. De anhöriga kan uppleva allvarliga hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Vanliga verkningar är t.ex. trötthet, depressionssymptom eller sömnsvårigheter.

Det lönar sig för den anhöriga att stanna upp och fundera över vilken påverkan den andra personens problematiska spelande har på hans/hennes egna liv. I detta hjälper t.ex. en sammansättning av de personliga påverkningarna (the Personal Impact Log) var påverkningarna granskas ur följande synvinklar:

 • Ekonomiska inverkningar
 • Mental välmåga
 • Fysisk hälsa
 • Familjelivet
 • Andra sociala relationer

Filmer och presentationer om spel om pengar och spelproblem

Spelberoende - egen erfarenhet - AVSNITT 1 YouTube

Spelberoende - egen erfarenhet - AVNSITT 2 YouTube

Spelberoende - egen erfarenhet - AVSNITT 3 YouTube

Titta också:

Att vara en anhörig

Om spelproblem för anhöriga

Då spelandet avslöjas för de anhöriga

Hur kan jag stöda spelaren?

Att ta hand om sig själv