Peluuris svenskspråkiga telefonservice, från 4.1.2021

Vill du tala om din eller din anhörigas situation gällande spelande på svenska? Det passar bra!
Kontakta oss gratis via jouren 0800 100 101 alla vardagar kl. 12-18 och lämna samtalsbegäran via vår finskspråkiga service.

Peluurin valkoinen logo, tumma turkoosi tausta.

Vill du tala om din eller din an​​​​​nhörigas situation gällande spelande på svenska?

Det passar bra! Kontakta oss gratis via jouren 0800 100 101 alla vardagar kl. 12-18 och lämna samtalsbegäran via vår finskspråkiga service.

För att vi ska kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt, behöver vi följande information:

  • telefonnummer
  • är du anhörig eller gäller samtalet ditt eget spelande
  • berätta kort om din situation

Vad händer efter att du lämnat en samtalsbegäran?

Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar och föreslår tid och datum för ett längre samtal, under vilket vi sedan kan gå igenom din situation i lugn och ro tillsammans.