Denna del av hemsidan är riktad för penningspelare. Från spelare-sektionen hittar du följande områden:

Råd vid krissituationer

Här hittar du kontaktuppgifter samt konkreta tips för en eventuell krissituation.

Allmän information för dig som spelar

Här hittar du grundläggande information om att känna igen problematiskt spelande, hitta orsaker till problemet och information om hur ett beroende framskrider och om de typiska, medföljande problemen. Vilken är skillnaden mellan spelproblem och spelberoende?

Verktyg och metoder till hjälp

Här hittar du verktyg och test, med hjälp av vilka du lättare kan känna igen ett spelproblem samt planera och genomföra en förändring. Du hittar även nyttig information gällande svåra situationer samt tips för att lättare undvika dem och få ett stopp på ditt spelande, hjälpmedel för din ekonomiska situation samt olika avslappnings- och koncentrationsövningar som kan underlätta din vardag.

Peluuris riksomfattande tjänster för spelare

Här hittar du en lista på alla Peluuris serviceformer för spelare. De är alla kostnadsfria, anonyma och står till förfogande per telefon eller online.

Lokala tjänster för spelaren

Här hittar du basinformation om samt kontaktuppgifter till olika former av service gällande spelproblem: öppenvård, intensivvård, kurser, terapi inom den privata sektorn samt olika kamratstödsgrupper runtom i Finland.

Ekonomisk hjälp

Här hittar du information och råd för hur du kan lösa olika ekonomiska problemsituationer och information om vilka instanser som hjälper dig att reda ut din situation.

Ifall spelandet håller på att bli ett problem eller redan är ett, kan Peluuri hjälpa dig på flera sätt.

Peluuri erbjuder stöd, rådgivning och information i alla frågor som gäller spelproblem.  Du kan ringa Peluuris hjälplinje, chatta med oss eller gå med i våra kamratstödsgrupper på OmaPeluuri!

Vår anonyma och kostnadsfria hjälplinje är öppen må-fre kl. 12-18, ring då 0800 100 101. Vi garanterar svenskspråkig service på måndagar kl. 12-18.