Peluuris årsrapport 2019 referat

I denna rapport presenteras Peluuris verksamhet och dess indikatorer år 2019. Rapportens betoning ligger på den hjälpande telefonens och chattens statistik, vilka ger betydande insynsinformation om förändringarna inom spelskadefältet.

Peluurin työntekijä neuvoo, tukee ja ohjaa peliongelmassa.

Den kraftiga tillväxten i antalet kontakter jämnade ut sig under år 2019

  • Jämfört med föregående år växte antalet samtal om spelproblem i Peluuris hjälpande telefon endast måttligt från 1868 samtal till 1900 samtal.
  • I chatten hade man år 2019 sammanlagt 404 diskussioner om skadlig inverkan av spel. År 2018 var antalet motsvarande diskussioner sammanlagt 342.

Under hela Peluuris verksamhetstid har den mest allmänna formen av spelande bakom spelproblem varit spelande av penningautomatspel med andra spel långt efter i statistiken.

År 2019 var penningautomatspel antingen på nätet eller vid spelplatser (43% på nätet och 40% i stenfot) det främsta problemet i 83 procent av kontakterna.

Det är värt att märka att för första gången gick automater som spelas på nätet förbi de fysiska automaterna som främsta problem.

Nätet har under de senaste åren ökat sin andel som kanal för spelande bland dem som kontaktat Peluuri.

Ökningen från år 2017 till år 2018 var markant, medan år 2019 hölls nivån på samma nivå som år 2018.

  • I de kontakter (alla spelproblemskontakter, samtal + chat) där den främsta kanalen för spelande kunnat antecknas, var nätspelens andel år 2019 sammanlagt 62 procent. År 2017 var nätspelens andel endast 44 procent.

Antalet stora skulder verkar hos penningspelare hållits på fjolårets synnerligen höga nivå

  • När skuldsumman framkommit i spelarkontakten har det vanligen handlat om mellan 20 000 – 50 000 euro.
  • År 2019 kunde man för 65 procent av spelarkontakterna vars skuldsumma antecknades (N=234) anteckna över 10 000 euros skulder (sammanlagt 67% år 2018).
  • Cirka 4 procent hade över 100 000 euros skulder.
  • Majoriteten (75%) av de stora skulderna var hos nätspelare.
  • För en stor del av spelarna utgjordes skulderna av ett stort antal olika konsumentkrediter.