Peluurin vuosiraportit

Vuosiraporteissa esitellään Peluurin toimintaa ja sen tunnuslukuja. Pääpaino raportoinnissa on auttavan puhelimen ja chatin tilastoilla, joista saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa pelihaittakentän muutoksista. Tällä sivulla on kaksi viimeisintä vuosiraporttia, aiemmat löytyvät arkistosta.

Peluurin vuosiraportti 2022

Lataa uusin Peluurin vuosiraportti ja tärkeimmät luvut kuvanostoina. Edit 24.5.2023: Raportista korjattu virhe sivun 17 taulukosta.

Peluurin vuosiraportti 2022 kansi.

Nostoja vuoden 2022 vuosiraportista

 • Vuonna 2022 oikeita rahapeliongelmaa käsitteleviä yhteydenottoja auttavaan puhelimeen ja chattiin oli yhteensä 1895 kappaletta.
 • Tämä oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021 (2058 kappaletta). Peli poikki -ohjelman kävi kokonaisuudessaan läpi 279 pelaajaa (290 vuonna 2021).
Peluurin auttava puhelin ja chat sekä Peli poikki ohjelma

Nettipelaamisen rooli kasvanut entisestään

 • Nettipelaamisen rooli osana rahapeliongelmaa on kasvanut entisestään. Niistä pelaajista, joilla pelaamisen kanava selvisi, 90 prosentilla netti oli ensisijainen pelaamisen kanava.
 • Vuonna 2022 netissä pelattavat automaatit aiheuttivat ongelmia 59 prosentille pelaajista ja pelipisteillä pelattavat automaatit 10 prosentille. Automaattipelaamisen osuus peliongelmissa on pysynyt merkittävänä, mutta painotus on siirtynyt vahvasti nettiin.
Nettipelaaminen raha-automaattipelaaminen netissä Peluuri 2022

Pelaajaprofiili

 • Pelaajaprofiili pysyi aikaisempien vuosien kaltaisena. Rahapelaajista suurin yhteydenottajaryhmä on nuoret aikuiset miehet.
 • Merkittävä osa pelaajista oli miehiä (64 %) ja 64 prosenttia yhteyttä ottaneista pelaajista oli alle 34-vuotiaita.
 • Läheisistä puolestaan 74 prosenttia oli naisia ja 71 prosenttia yli 34-vuotiaita.
Peluurin palveluiden asiakasprofiili 2022.

Rahapeliongelma on usein taloudellinen ongelma

 • Peli poikki -ohjelman aloittaneilla 74 prosentilla oli pelaamiseen liittyviä velkoja, näistä 67 prosentilla velkaa oli yli 10 000 euroa.
 • Yleisin selvinnyt velkasumma sekä Peli poikki -ohjelmassa että auttavassa puhelimessa ja chatissä oli 20 000–50 000 euroa.
 • Usein velkoihin liittyi runsas määrä erilaisia kulutusluottoja. Isot velat keskittyivät lähinnä nettipelaajille (93 prosenttia).

 

Velat Peluurin palveluissa 2022.

Peluurin vuosiraportti 2021

Peluurin vuosiraportti 2021 kansikuva.

Nostoja vuoden 2021 vuosiraportista

 • Vuonna 2021 oikeita rahapeliongelmaa käsitteleviä yhteydenottoja auttavaan puhelimeen ja chattiin oli yhteensä 2058 kappaletta. Tämä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 (1982 kappaletta).
 • Peli poikki -ohjelman kävi kokonaisuudessaan läpi 290 pelaajaa (253 vuonna 2020). Kasvua läpikäyneiden määrässä oli noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Pelaajaprofiili pysyi aikaisempien vuosien kaltaisena. Suurin yhteydenottajaryhmä on nuoret aikuiset miehet. Merkittävä osa rahapelaajista oli miehiä (66 %) ja 64 prosenttia yhteyttä ottaneista pelaajista oli alle 34-vuotiaita.
 • Noin puolet rahapelaajista oli työssäkäyviä. Läheisistä puolestaan 79 prosenttia oli naisia ja 57 prosenttia yli 45-vuotiaita.
 • Nettipelaamisen rooli osana rahapeliongelmaa on kasvanut entisestään. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut myös pelatuissa peleissä. Niistä pelaajista, joilla pelaamisen kanava selvisi, 85 prosentilla netti oli ensisijainen pelaamisen kanava, 11 prosenttia pelasi pelipisteillä ja 4 prosenttia tasaisesti molempia.
 • Vuonna 2021 nettiautomaattien osuus ensisijaisena ongelmana oli 54 prosenttia ja fyysisten automaattien osuus oli laskenut 9 prosenttiin.
 • Peli poikki -ohjelman aloittaneilla 80 prosentilla oli pelaamiseen liittyviä velkoja.
 • Päivystyspuhelimeen ja chattiin yhteyttä ottaneista niillä, joilta velkasumma selvisi, 55 prosentilla oli yli 10 000 euroa rahapeleihin liittyvää velkaa. Peli poikki -ohjelmaan hakeneilla vastaava luku oli 67 prosenttia.
 • Yleisin velkasumma molemmissa palveluissa oli 20 000–50 000 euroa. Usein velkoihin liittyi runsas määrä erilaisia kulutusluottoja. Isot velat keskittyivät lähinnä nettipelaajille (89 prosenttia).

Lataa tästä Peluurin vuosiraportti 2021 ja graafiset kuvanostot