• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Arvioi omaa pelaamistasi ja halukkuuttasi muuttua. Valitse väitteet, jotka parhaiten kuvaavat tunteitasi pelaamista kohtaan.

1. Onko pelaamisen lopettaminen tai vähentäminen aiheuttanut sinussa levottomuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden aikana?