Mitä rahapeliongelmasta toipuminen on?

Rahapeliongelmista toipuminen on moniulotteinen prosessi, johon liittyy paljon muutakin kuin ongelmia aiheuttavan pelaamisen väheneminen tai lopettaminen. Toipumisen lähtökohtana on kuitenkin se, että pelikäyttäytyminen muuttuu.

Mitä toipuminen on?

Toipuminen tarkoittaa myös merkityksellistä elämää pelaamisen ulkopuolella, pelaamiselle vaihtoehtoista tekemistä, sosiaalisten suhteiden rakentamista, taloudellisen tilanteen vakauttamista ja terveyden edistämistä.

Rahapeliongelmista toipuminen ei etene suoraviivaisesti ongelman tunnistamisesta toipumiseen. Se pitää sisällään erilaisia vaiheita, joissa pelaamisen määrä ja merkitys vaihtelevat.

Toipuminen ei ole sama asia kuin sairaudesta paraneminen. Pysyvä toipuminen on mahdollista, silti toipunut pelaaja joutuu jatkossakin huomioimaan peliongelman mahdollisuuden.

Rahapelaamisen hallintaan saaminen, toipumisen alkaminen ja sen pysyväksi tekeminen ovat hyvin erilaisia tilanteesta riippuen. Jotkut saattavat pelata vain vähän liikaa ja saada pelaamisen hallintaan tarkastelemalla omaa pelaamistaan ja sen vaikutuksia muuhun elämään. Toisilla voi olla takanaan pitkä pelihistoria, josta on aiheutunut vakavia arkea ja hyvinvointia heikentäviä ongelmia. Myös toipumisen edellytykset ja pelaajan toipumispääoma vaihtelevat.

Toipuminen –Millaista elämää haluaisit elää?

Peliongelma muodostuu usein pitkän ajan kuluessa. Se on tuonut arkeen jännitystä, mutta samalla kaapannut hiljalleen ison palan aikaa ja energiaa. Tämä on voinut viedä itseä etäälle elämästä, jollaista haluaisi elää. Peliongelmasta toipuminen on parhaimmillaan elämän rakentamista itsensä näköiseksi. Muutosta tehdessä on hyvä pohtia mitä elämältä haluaa.

Mikä on minulle tärkeää?
Mihin ihmissuhteisiin aion panostaa?
Millainen ystävä / läheinen haluan olla?
Mihin tarvitsen tukea?
Mihin aion käyttää vapaa-aikaani?
Mitä haluan oppia?
Mistä nautin?
Miten haluan opetella kohtelemaan itseäni?
Mitä tarvitsen voidakseni hyvin?
Millaisia haaveita minulla on?

Perhe.

Toipumispääoma

Toipumispääoma tarkoittaa pelaajan voimavaroja, jotka auttavat toipumisen alkuun ja tekevät siitä pysyvää. Toipumispääoman osa-alueita ovat sosiaalinen, fyysinen, inhimillinen ja kulttuurinen pääoma.

Rahapeliongelmista toipuminen tarkoittaa tilanteen paranemista monilla eri osa-alueilla

Toipumisen ulottuvuudet.

Toipumisen seitsemän ulottuvuutta pelaajien kokemuksia käsittelevässä tutkimuksessa (Pickering ym., 2019)

1. Ymmärryksen kasvu: Pelaaja huomaa ja myöntää ongelman olemassaolon. Tarvitaan Itsetutkiskelua, pelaamisen syiden ja seurausten sekä virheellisten uskomusten tiedostamista.

2. Toimijuuden tunne: pelaaja ymmärtää oman vastuun toiminnastaan ja on itse aktiivinen toimija tilanteensa parantamisessa.

3. Käyttäytymisen muutos: pelaaja lopettaa pelaamisen kokonaan tai vähentää sitä merkittävästi. Hän hallitsee pelihimoaan, etsii korvaavaa tekemistä ja pohtii mikä elämässä on tärkeää.

4. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen: ahdistuksen ja häpeän tunteiden väheneminen ja terveen minäkuvan muodostuminen luovat pohjaa kestävälle toipumiselle.

5. Sosiaalisten verkostojen tuki: Pelaamisen myötä menetetyt sosiaaliset suhteet ja aktiviteetit palaavat pelaajan elämään. Tähän tarvitaan rehellisyyttä. Jotkut pelaajat saattavat jossain kohtaa toipumista haluta auttaa muita rahapeliongelmia kohdanneita.

6. Taloudellinen tasapaino: kun pelaaminen loppuu, tulee rahatilanteen parantuminen mahdolliseksi.  Pelaajalla voi olla paljonkin velkaa, mutta muutos on tapahtunut.

7. Pelihimojen hallinta: Keinoja voivat olla huomion siirtäminen muuhun tekemiseen, tunteista puhuminen läheisen kanssa, tukiryhmään osallistuminen ja terapia ja siellä opittujen taitojen vahvistaminen.

Lähde: Dylan Pickering, Michael J. Spoelma, Anna Dawczyk, Sally M. Gainsbury& Alex Blazczynski: What does it mean to recover from a gambling disorder? Perspectives of gambling help service users, 2019.