Peluurin tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet Peluurin auttavan puhelimen ja chatin, Peli poikki -ohjelman ja OmaPeluurin asiakasrekistereihin.

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot peluuri(at)peluuri.fi tai inka.silvennoinen(at)peluuri.fi
 

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peluurin auttava puhelin ja chat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaikki Peluuriin tulleet yhteydenotot (puhelut ja chat) tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään. Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.
Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka asiakas yhteydenotossa kertoisi itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata järjestelmään.
Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla tutkimuskäyttö, mutta luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen. Asiakaspalautteita voidaan käyttää Peluurin viestinnässä siten, ettei palautteen antajaa pysty tunnistamaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantatiedon osalta palveluntarjoaja on Webropol oy.
IP- ja lokitiedot tallentuvat palvelutarjoajien järjestelmiin. Chat-palvelu Ninchatin palveluntarjoaja Somia Reality Oy ja puheluiden osalta Taika Company Oy. Auttavaan puhelimeen soittaneen henkilön puhelinnumero ei näy Peluurin työntekijöille. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljittää.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljittää.

 

Peli poikki -ohjelman asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
pelipoikki(at)peluuri.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peli poikki -ohjelman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin ja raportointiin sekä palvelun kehittämiseen ja tutkimukseen. Saaduista tiedoista tehdään vain sellaisia yhteenvetoja, joista yksilöitä tai heidän antamiaan tietoja ei voida tunnistaa.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakkuussuhde)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:
- käyttäjätunnus * (asiakas luo itse)
- sähköpostiosoite *
- etunimi ja sukunimi* (rekisteröityminen mahdollista myös nimettömästi
ilmoittamalla tähän kohtaan kaksiosaisen nimimerkin)
- puhelinnumero *
- asuinpaikka (maakunta/ kunta)
- ikä
- työ
- koulutus
- sukupuoli
Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja.

Asiakastietojen ohella ohjelmaan hakeutuvat täyttävät seulontalomakkeen,
ohjelmaa aloittavat täyttävät esitietolomakkeen ja ohjelman läpi käyneet
jälkitutkimuslomakkeen heti ohjelman päättymisen jälkeen, kuusi kuukautta
päättymisen jälkeen ja 12 kuukautta päättymisen jälkeen.

Eri vaiheissa kysytään osittain samoja tietoja, ja lomakkeet sisältävät kysymyksiä
esimerkiksi elämäntilanteesta, rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista
(NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems), terveydentilasta,
aiemmasta avunhausta, motivaatiosta muutokseen ja pelaamista
koskevista ajatuksista.

Eri vaiheisiin sisältyvät osiot:
Seulonta: Elämäntilanne, Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 12 kk ja
viim. 2 kk), Pelikäyttäytyminen viimeisen vuoden aikana, Pelihistoria, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Aikaisempi avunhaku, Motivaatio muutokseen

Esitutkimus (ohjelmaa aloitettaessa): Ajankohtaiset peliongelmat (NODS
viim. 2 kk), Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo, Motivaatio muutokseen

Jälkitutkimus (ohjelman päättymisen jälkeen, 6 kk jälkeen ja 12 kk jälkeen):  Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 2 kk), Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila, Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo, Motivaatio muutokseen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista. Tiedot saadaan rekisteröityneiltä henkilöiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta, kehittämisestä ja raportoinnista vastaavien sekä asiakastyötä tekevien työntekijöiden hallussa.
Peluurin työntekijöiden lisäksi asiakastyötä tekevät Kuopion kriisipisteen työntekijät vuosittain tehtävän yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Kaikki tietoja käsittelevät työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen. Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta ilman tunnistetietoja voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen. Asiakaspalautteita voidaan käyttää Peluurin viestinnässä siten, ettei palautteen antajaa pysty tunnistamaan.

Tietoja luovutetaan ulkopuoliselle ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Poikkeuksena ovat tiedot, joiden luovuttamiseen on lainsäädäntöön perustuva oikeus tai velvollisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset ja rikosilmoitukset viranomaisille. 

Peli poikki -ohjelman anonymisoitua tilastotietoa voidaan hyödyntää luvanvaraisesti tutkimuskäytössä. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (Sustainable Interaction/Ruotsi) salattuun tietokantaan. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaikki asiakastiedot poistetaan viimeistään seuranta-ajan (12 kk viimeisestä kirjautumisesta) jälkeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoa aiheesta löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi .

Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Halutessasi käyttää oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen [email protected] Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön toteuttamista. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Peluuri pidättää oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman etukäteisilmoitusta. Muutokset tulevat voimaan Peluurin julkistettua uusitun tietosuojaselosteen verkkosivuillaan. Peluuri suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

 

 

OmaPeluurin asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

OmaPeluurin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

OmaPeluurin palveluun rekisteröityminen ja henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin muodostaminen.
OmaPeluuriin annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, palvelun markkinointiin ja tutkimukseen.
Palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.
 

5. Rekisterin tietosisältö

OmaPeluurin jäsenrekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneeseen liittyvät tiedot, jotka rekisteröitynyt ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä:
- nimimerkki (asiakas luo itse)
- sähköposti
- syntymävuosi
- sukupuoli
- asuinpaikka maakuntatasolla.
Lisäksi kysytään oman tilanteen taustatietoja. Kaikkiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin voi vastata myös "en halua kertoa". Täytettyjen lomakkeiden ja keskustelualueella lähetettyjen viestien IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Loki- tai sisältötiedot eivät ole oletusarvoisesti Peluurin työntekijöiden nähtävillä. Palvelussa on mahdollista toimia anonyyminä ja siten, että muilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tunnistaa henkilöä. Palveluun tallentuu rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä ne tiedot, joita henkilö on itse omiin tietoihinsa tallentanut. Sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Rekisteröityneitä kannustetaan käyttämään oman nimen sijaan nimimerkkejä anonymiteetin varmistamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka palveluun rekisteröity antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
OmaPeluuriin sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen. Asiakaspalautteita voidaan käyttää Peluurin viestinnässä siten, ettei palautteen antajaa pysty tunnistamaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. OmaPeluuriin rekisteröitynyt näkee itsestään tallennetut tiedot myös omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa muokata tietojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä annettua nimimerkkiä ei voi muuttaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle peluuri(at)peluuri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OmaPeluuriin rekisteröitynyt voi poistaa oman käyttäjätilinsä omista asetuksista ja vahvistamalla poistamisen sähköpostiin saapuvan linkin kautta.
Käyttäjätilin poistumisen yhteydessä sähköpostiosoite poistuu järjestelmästä kokonaan.
Rekisteröitymisen yhteydessä annetut taustatiedot säilyvät tietokannassa tilastomuodossa.
Keskustelufoorumille nimimerkillä kirjoitetut viestit säilyvät käyttäjätilin poistamisesta huolimatta.