Testi rahapelaajan läheiselle

Pelaako sinulle tärkeä ihminen liikaa rahapelejä? Kuinka paljon tämä haittaa sinun elämääsi? Arvioi tilanteesi rahapelaajan läheiselle tarkoitetulla testillä! Samalla saat tietoa ja tukea tilanteeseesi.

Rahapelaaminen aiheuttaa usein haittoja sekä pelaajille että heidän läheisilleen. Testin avulla voit arvioida aiheutuuko sinulle haittoja toisen ihmisen ongelmallisesta rahapelaamisesta.

Testissä on kuusi kysymystä ja neljä taustakysymystä. Saat vastaustesi perusteella palautteen tilanteestasi. Lisäksi saat

  • tietoa rahapelaamisesta ja
  • yleisimmistä läheisten kokemista pelihaitoista,
  • tukea ja vinkkejä oman tilanteesi parantamiseen sekä
  • tietoa palveluista, joista voit hakea tukea itsellesi.

Vastaaminen on täysin nimetöntä, eikä sinua voida tunnistaa vastausten perusteella.

Tee läheisen testi 

Peluurin Lähellä -ryhmä läheisille, joihin peliongelma vaikuttaa.

Katso Peluurin palvelut rahapelaajien läheisille

Peliongelma haittaa myös pelaajan lähipiiriä

Rahapelaaminen aiheuttaa usein haittoja sekä pelaajille että heidän läheisilleen. Tyypillisesti läheiset kokevat vaikeita tunteita, ihmissuhteet kuormittuvat ja taloudelliset vaikeudet aiheuttavat huolta. Jos sinulle tärkeän ihmisen pelaaminen aiheuttaa ongelmia, et ole yksin:

  • Noin joka viidennellä suomalaisella on ollut lähipiirissään vähintään yksi liikaa rahapelejä pelaava.
  • Rahapelaajien läheisistä noin 65 % on kokenut toisen pelaamisen itselleen haitalliseksi.

Liiallinen rahapelaaminen ei siis ole pelkästään pelaajien itsensä ongelma, vaan haittaa merkittävästi myös lähipiiriä.

Tee läheisen testi 

Testi auttaa kehittämään palveluita rahapelihaittoja kokeville läheisille

  • Testissä on ongelmallisesti rahapelaavien läheisille suunnattuja kysymyksiä, joiden avulla kartoitetaan haittojen määrää ja tyyppiä.
  • Samalla kerätään tietoa ja vastaajien kokemuksia testin käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä.
  • Kerätty tieto on ensiarvoisen tärkeää ja tukee rahapelihaittoja kokeville läheisille suunnattavan palvelupolun kehittämis- ja tutkimustyötä.

Testin on Peluurin sivuille toteuttanut THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) yhteistyössä Peliklinikan (Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) kanssa. Sisällöstä ja teknisestä toteuttamisesta vastaa THL.

Testin alkuperälähde:

Problem Gambling Significant Others Impact Scale: Nicki A. Dowling, Simone N. Rodda, Dan I. Lubman, Alun C. Jackson. The impacts of problem gambling on concerned significant others accessing web-based counselling. Addictive Behaviors 39:8, 2014 

Läheisen rahapelitestin tietosuojaseloste