Tukimateriaaleja asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja läheisille

Kohtaatko asiakastyössä ongelmapelaajia tai heidän läheisiään? Haluatko ottaa rahapelaamisen puheeksi sinulle tärkeän ihmisen kanssa? Tältä sivulta löydät materiaaleja avuksi.

Kaipaatko tietoa rahapelaamisesta sekä työkaluja rahapelaamisen puheeksiottoon? Alta löytyy esitteitä, oppaita, työkaluja sekä kirja-, podcast- ja ohjelmavinkkejä ammattilaiselle tueksi asiakastyöhön. 

Rahapeliongelman Käypä hoito -suositus

  • Käypä hoito -suositus antaa terveydenhuollon ammattilaisille työvälineitä ongelmapelaamisen havaitsemiseen ja hoitoon. 
  • Suosituksen kohderyhmänä ovat ennen kaikkea terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelmia kokevia ja heidän läheisiään, mutta 
  • suositus soveltuu myös sosiaalihuollon ammattilaisille.

Rahapeliongelman Käypä hoito -suositus julkaistiin vuonna 2023. 

Videot tiivistävät suosituksen keskeiset sisällöt

 

Työelämä pelissä

Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä.
Tämä tukiaineisto on työväline rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön.

Työlämä pelissä

Pelin merkit

Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville.
Tämän tukiaineiston tavoitteena on lisätä eri ammattialojen työntekijöiden sekä vapaaehtoistoimijoiden tietoutta ja ymmärrystä rahapeliongelmasta ja helpottaa ongelmapelaamisen tunnistamista.

Pelin merkit

Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi

Rahapelihaitat koskettavat myös henkilöitä, joiden on ikääntymisen, heikon kielitaidon tai vammaisuuden vuoksi vaikea lukea yleiskielistä tekstiä. Tässä oppaassa käsitellään rahapelihaittoja selkosuomeksi. Julkaisu on ilmestynyt myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Rahapelaaminen ja peliongelma FI

Rahapelaaminen ja peliongelma SV

Rahapelaaminen ja peliongelma RUS

Läheiset ja rahapeliongelma

Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn.
Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheistyötä tekeville tueksi läheisten kanssa työskentelyyn. Tämä aineisto sisältää läheisiä työssään kohtaaville ammattilaisille tietoa ja välineitä läheisen tilanteen selvittämiseen ja hänen auttamiseensa.

Läheiset ja rahapeliongelma

Nuoret pelissä

Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta.
Tämä tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista, pelihaittoja sekä niihin liittyviä kasvatuskysymyksiä. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille.

Nuoret pelissä

 

Suhteet pelissä

Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille.
Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheisille, jotka kokevat huolta pelaajasta tai pelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia omassa elämässään.

Suhteet pelissä 

THL:n julkaisemat maksulliset, painetut aineistot

Painetut versiot tukiaineistosta ovat maksullisia ja niitä voi tilata THL:n verkkokaupasta.

THL:n verkkokirjakauppaan

Voit tilata oppaiden yksittäiskappaleita myös Peluurista

Tilaa Peluurin autavasta puhelimesta tai chatista tai sähköpostilla peluuri(at)peluuri.fi

Peluurin esitteet

Yksityishenkilö, työntekijä, asiakas tai muu asiasta kiinnostunut:

Tilaa Peluurista maksutta yksittäiskappaleita esitteistä:

  • Peluurin esite (suomi, ruotsi, englanti)
  • Peluurin yhteystieto-kortti (suomi+ruotsi, englanti)
  • Tuki- ja hoitopalveluita tarjoavat tahot voivat tilata esitteitä toimitiloihinsa asiakkaille jaettavaksi myös yksittäiskappaleita suurempia määriä.

Arabiankielinen tukiaineisto rahapelihaitoista

Aineisto on MIELI ry:n ja Peluurin yhdessä tuottama.

Lataa arabiankielinen aineisto rahapelihaitoista täältä

MIELI ry:n arabiankieliset nettisivut löytyvät täältä 

Muita asiakastyön materiaaleja

Muita välineitä, joita voit hyödyntää asiakkan kanssa työskentelyssä.

Kokemuksia peliongelmasta -menetelmäkortit

Kohtaatko työssäsi ongelmallisesti pelaavia? Ohjaatko pelaajien ryhmiä? Ota avuksesi Kokemuksia peliongelmista -kortit! 
Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan rahapeliongelmansa selvittäneiden vertaistukijoiden
henkilökohtaisia kokemuksia. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

  • Kysy lisää tiltti(at)sininauha.fi tai
  • Tulosta itse. Pääset materiaaliin tästä painikkeesta:

Kokemuksisa peliongelmista -kortit

Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit

Kohtaatko peliongelmaisia ja heidän läheisiään? Ohjaatko läheisten ryhmiä? Ota avuksesi uusi työväline: Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit! 

Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan pelaajien läheisten henkilökohtaisia kokemuksia rahapeliongelmien seurauksista sekä ratkaisuista, joilla läheiset ovat parantaneet hyvinvointiaan. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

  • Kysy lisää: tiltti(at)sininauha.fi tai
  • Tulosta itse. Katso ohjeet ja materiaali Tiltin sivuilta

Tiltin materiaaleihin