Miksi pelaamiseen jää koukkuun?

Rahapeliongelma voi kehittyä monesta syystä ja erilaisille, erilaisista taustoista lähtöisin oleville ihmisille. Pelaamisesta voi syntyä sekä toiminnallinen että taloudellinen riippuvuus. Onneksi peliongelmasta ja riippuvuudesta voi toipua.

Peliongelma on monen tekijän summa

Peliongelman syntyyn vaikuttavat rahapelimyönteinen kulttuuri ja rahapelien saatavuus sekä ihmisen perinnöllisyys ja persoonan piirteet.

Kenestäkään ei tule rahapeliongelmaista tietoisen valinnan takia. Yhtä ongelman kehittymiseen vaikuttavaa tekijää ei myöskään voida osoittaa.

Peliongelma voi kehittyä monesta syystä ja erilaisille, erilaisista taustoista lähtöisin oleville ihmisille. Kyse on monen tekijän yhteisvaikutuksesta ja yksittäisen pelaajankin kohdalla pelaamisen motiivit vaihtelevat pelihistorian aikana.

Rahapelimyönteinen kulttuuri ja pelien saatavuus

Suomessa rahapelaaminen on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. Se on laillista täysi-ikäiselle ja hajasijoitettuja peliautomaatteja ja rahapelien mainoksia ei kukaan voi olla huomaamatta.

Lisäksi kulttuuri on ollut pitkään rahapelimyönteinen, johtuen siitä, että pelaajien häviämiä rahoja on ohjattu erilaisiin hyviin tarkoituksiin: kulttuuriin, urheiluun ja järjestötyöhön. Vasta viime vuosina pelaamisen aiheuttamat ongelmat ovat nousseet laajempaan tietosuuteen. Rahapelaaminen on Suomessa siis helposti saatavilla ja fyysisten peliautomaattien lisäksi myös internetissä 24/7.

Kohtuulliseen pelaamiseen myönteisesti suhtautuva yhteiskunta on haastava paikka ihmiselle, jolla on vaikeaa rajata toimintaansa tai alttius riippuvuuksiin.

Perinnöllisyys ja persoonan piirteet

Rahapeliongelman syntyyn vaikuttavat ihmisen perinnölliset ominaisuudet sekä persoonan piirteet. Kuten päihdeongelmassa, myös peliongelmassa on nähtävissä, että joillekin ongelma kehittyy huomattavasti helpommin.

Ihminen saattaa kuvata ”jääneensä heti koukkuun.”

Persoonallisuuden piirteinä ainakin impulsiivisuus ja elämyshakuisuus voivat altistaa peliongelman kehittymiselle. Kriisit ja elämänmuutokset, ihmisen elämänhistoria vaikuttavat. Vaikeat elämäntilanteet ja niissä koettu ahdistus voivat altistaa helpotuksen hakemiseen peleistä.

Peliongelma tulee pelaamalla

Voi myös sanoa, että peliongelmaiseksi tullaan pelaamalla. Harmittomasta huvista alkanut toiminta, muuttuu vähitellen mielihyvää tuottavasta pakonomaiseksi. Se mikä oli aluksi hauskaa, ei ole sitä enää, mutta silti pelaamista on jatkettava. Tässä voidaan jo puhua toiminnallisesta riippuvuudesta. Pelaaja on ehdollistunut pelaamiseen toimintana, hän tuntee pakottavaa tarvetta jatkaa, vaikka tunnistaa jo haitat ja voi huonosti.

Aivotutkimus on osoittanut aivojen välittäjäaine dopamiinin yhteyden riippuvuuden kehittymiseen.

Lue lisää aivoista ja rahapeliongelmasta

Taloudellinen koukku

Vähitellen pelaaja on myös taloudellisessa mielessä koukussa. Kehittyneen pelaajan ajattelun mukaan, hän ajattelee pelivoitot ainoaksi mahdollisuudekseen selvitä kasvaneista peliveloistaan. Vääristyneen ajattelutavan mukaan ongelman syystä tulee myös sen ratkaisu. Kierre pahenee ja velkamäärä tyypillisesti kasvaa.

Pikavippiyhtiöt vauhdittavat omilla tarjouksillaan velkaongelman kehittymistä.

Nettipelaamisen ja pikavippien yhdistelmä mahdollistaa peliongelman ja sen seurausten pahenemisen nopeammin kuin koskaan ennen.

Jokaisen pelaajan tarina on yksilöllinen, silti tietyt asiat toistuvat usein: tarve vaikuttaa omaan tunnetilaan, joko kiihdyttävästi tai rauhoittavasti, ajattelun muuttumien ja kaventuminen, se, että pelaamiselle ei nähdä enää vaihtoehtoja, on halu lopettaa ja samalla lopettamisen motivaatio vaihtelee.

Lue lisää rahapeliongelmaan liittyvistä tunteista

Rahapeliongelmasta voi toipua

Vaikka peliongelma ja -riippuvuus voi olla hyvinkin vaikea, ihmiset kuitenkin toipuvat siitä. Moni pystyy oppimaan uusia toimintatapoja haitallisten tilalle ja tutkimukset osoittavat, että vaikeankin riippuvuuden voi saada hallintaan.

Ihmisille on koko elämän ajan mahdollista oppia uutta ja kehittyä. Oman tilanteen tiedostaminen, rehellisyys itselle ja muille auttavat tässä.

Lue lisää peliongelmasta toipumisesta

Katso Miksi rahapeleihin jää koukkuun? YouTubessa

Katso myös nämä:

Peliongelmasta toipuminen

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia -tunnista omasi!

Mitä peliongelma on?

Mitä peliriippuvuus on?