Tilaa koulutus Peluurista

Ammattilainen, tarvitsetko koulutusta raha- ja digipeliongelmasta? Kaipaatko keinoja ongelmallisesti pelaavan auttamiseen? Peluurin koulutusten kohderyhmänä ovat sote-alan ammattilaiset, järjestötoimijat ja muut ongelmallisesti pelaavia kohtaavat.

Peluurin koulutukset ammattilaisille

  • Koulutukset ovat maksuttomia ja toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai tilanteen salliessa lähikoulutuksena pääkaupunkiseudulla.
  • Saatavilla olevia info- ja koulutuspaketteja on kaksi. Ensimmäinen keskittyy raha- ja toinen digipelaamiseen. Koulutuspaketit voi tilata yhdessä tai erikseen tilaajan toiveiden mukaan.

Rahapeliongelma- kuinka voin auttaa?  2 h

Koulutukseen osallistuvilla oletetaan olevan jo perustietoa rahapeliongelmasta.

Jos tarpeenasi on saada perustietoa rahapeliongelmasta ilmiönä ja sen puheeksiotosta, suosittelemme Thl:n järjestämää Rahapelaaminen puheeksi -koulutusta.

Peluurin 2 h kestävä vuorovaikutteinen koulutus sisältää harjoituksia, joissa osallistujien on mahdollista tuoda omia kokemuksiaan keskusteluun. Koulutus soveltuu erityisesti tiimeille, jotka kohtaavat jo työssään rahapeliongelmasta kärsiviä asiakkaita ja tarvitsevat välineitä työhönsä.

Osallistujat voivat työskennellä esim. aikuissosiaalityössä, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, asuntoloissa, diakoniassa tai järjestöjen erilaisissa palveluissa.

Tällä hetkellä emme resurssisyistä tee koulutuksia opiskelijaryhmille.

Digipeliongelma – mistä on kyse? 1 h

Koulutus tarjoaa perustietoa digipeliongelmasta. Se soveltuu sote-alan ja nuorisotyön ammattilaisille, joiden asiakkaat pelaavat tietokone-, konsoli- ja mobiilipelejä, ja jotka haluaisivat paremmat valmiudet arvioida pelaamisen ongelmallisuutta.

Koulutuksessa ei käsitellä lasten pelikasvatusta.

Lisätietoa ja koulutustilaukset: 

Rahapeliongelma -kuinka voin auttaa: antti.palmu(at)peluuri.fi

Digipelaaminen – mistä on kyse: sanni.behm(at)peluuri.fi