Aivojen palkkiojärjestelmä ja päätöksenteko

Rahapeliongelma liittyy keskeisesti ainakin kahteen hermostolliseen prosessiin. Toinen näistä liittyy rahapelaamisen palkitsevuuteen ja toinen päätöksentekoon. Palkkiojärjestelmän ja päätöksenteon heikkouksien tunnistaminen voi auttaa sinua muuttamaan käyttäytymistäsi ja päästämään aivot irti pelaamisen koukusta.

Tunnista heikot kohtasi ja muuta käyttäytymistäsi tietoisesti

Rahapeliongelma on taustaltaan monimuotoinen ilmiö, jolle ei ole voitu osoittaa mitään yhtä taustamekanismia tai syytä. Rahapeliongelma liittyy kuitenkin keskeisesti ainakin kahteen hermostolliseen prosessiin. Toinen näistä liittyy rahapelaamisen palkitsevuuteen ja toinen päätöksentekoon.

Vaikka rahapeliongelmista kärsivillä onkin löydetty tutkimuksissa heikkouksia näihin prosesseihin liittyviltä aivoalueilta, ei voida sanoa, ovatko heikkoudet syy peliongelmaan vai peliongelma syynä aivoalueilla näkyviin muutoksiin.

Palkkiojärjestelmän ja päätöksenteon heikkouksien tunnistaminen voi auttaa sinua muuttamaan tietoisesti käyttäytymistäsi.

Lue myös Peliriippuvuus aivoissa

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Nuorimies ja aivot.

Miten päästää aivot irti pelikoukusta?

Rahapelaaminen saa aivot ”koukkuun” ja rahapeliriippuvuuteen liittyy samankaltaisia ilmiöitä, kuin muihinkin riippuvuuksiin, esimerkiksi toleranssin kasvu ja vieroitusoireet.

  • Pyri valloittamaan järjen avulla aivot takaisin koukuttavalta pelaamiselta. Lue Peluurin tietopankista rahapelaamisen matematiikasta ja psykologiasta.
  • Rahapeliriippuvuus ”kaappaa” aivojen mielihyväkeskuksen ja monet aiemmin mielihyvää tuottaneet toiminnat eivät enää tunnu miltään: lopettamisen jälkeen vaatii aikaa ja vaivannäköä oppia nauttimaan taas muista asioista – ole sitkeä ja jatka uusia harrastuksia, vaikka alku olisi vaikeaa. Vaivannäkö palkitsee lopulta!
  • Ole tietoinen riskistä, että yhden riippuvuuden saattaa korvata toinen. Pyri löytämään pelaamisen tilalle tekemistä, joka tuottaa hyvää mieltä, mutta ei aiheuta haittoja sinulle tai läheisillesi.

Lue myös Miksi rahapelaamiseen jää koukkuun?

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Nainen makaa ja lukee kirjaa puistossa olkihattu päässä.

Palkkiojärjestelmä

Rahapelaamisen palkitsevuuden kannalta keskeinen aivoalue on ventral striatum, jossa sijaitsee aivojen mielihyväkeskus (nucleus accumbens). Kaikki eloonjäämisen kannalta hyödyllinen toiminta aktivoi mielihyväkeskusta erittämällä välittäjäainehormoni dopamiinia, joka aikaansaa mielihyvän kokemuksen.

Myös päihteillä ja esimerkiksi rahapelaamisella ja sen ennakoimattomalla palkitsevuudella on sama mielihyvää tuottava vaikutus. Rahapelaamisessa jo pelkkä pelaamisen tai voiton odotus aktivoi järjestelmän.

Riippuvaisilla ihmisillä on joissakin tutkimuksissa todettu tavallista vähemmän aktivaatiota mielihyväkeskuksessa.

Epäillään, että sen vuoksi tarve stimuloida mielihyväkeskusta esimerkiksi päihteillä tai rahapeleillä olisi tavallista voimakkaampi.

Lue lisää artikkelista Peliriippuvuus aivoissa

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Nainen valitsemassa: oikealle vai vasemmalle.

Päätöksenteko

Keskeinen aivoalue on etuotsalohkon aivokuori (prefrontal cortex). Tämän aivoalue osallistuu keskeisesti päätöksentekoon, harkintaan ja toiminnan kontrolliin. Rahapeliriippuvuudesta kärsivillä on todettu matalaa aktivaatiota etuotsalohkolla, kun he ovat tehneet rahapelaamiseen liittyviä päätöksiä.

Etuotsalohkon matala aktivaatiotaso viittaa päätöksenteon impulsiivisuuteen.

Impulsiivisen päätöksenteon seuraukset näkyvät riskien ja saavutettavien palkkioiden arvioimisessa. Rahapeliongelmasta kärsivät valitsevat usein nopean mielihyvän tavoittelun pitkän ajan negatiivisista seurauksista huolimatta.

Miten voit vaikuttaa päätöksentekoon?

  • Tee pelaaminen itsellesi mahdollisimman vaikeaksi, jotta et voi niin helposti toimia hetken mielijohteesta. Rajoita pelaamistasi netissä tai pelipisteillä.
  • Pelihimon iskiessä pysäytä itsesi ennen valintaa. Tee muistilappu, jossa muistutat itseäsi pelaamisen seurauksista ja asioista, joita voi tehdä pelaamisen sijasta.
  • Pyri suunnitelmalliseen päätöksentekoon. Muistuta itseäsi siitä, että voit valita nopean mielihyvätyydytyksen sijaan pitkän aikavälin palkkion – pelaamisen aiheuttamien haittojen loppumisen.
  • Mieti tietoisesti pelaamisen jatkamisen / lopettamisen ja rajottamisen lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia: Tee lista hallitsemattoman pelaamisen lyhyen ja pitkän aikavälin plussat ja miinukset.

Katso video Brain connections YouTubessa

Katso myös nämä:

Rahapelaajan virhepäätelmät -tunnistatko omia ajatuksiasi?

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia – tunnista omasi!

Miksi rahapelaamiseen jää koukkuun?

Miksi stressinhallinta on toipumisessa tärkeää?

Rahapelaamiseen liittyy voimakkaita tunteita

 

Lähteitä ja lisätietoa:

Bates, S. (2011). Addiction and brain circuitsBrainFacts.org.  Luettu: 27.9.2016

Bates, M. (2015). Gambling addiction and the brain. BrainFacts.org.  Luettu: 27.9.2016

Ferris, J. How the brain gets addicted to gambling?  Scientific American  Luettu: 27.9.2016

Goudriaan, A.E., Oosterlaan, J., de Beurs, E. & Van den Brink, W. (2004). Pathological gambling: a comprehensive review of biobehavioral findings. Neuroscience and Biobehavioral Reviews28, 123-141.

Grant, J.E., Odlaug, B.L. & Chamberlain, S.R. (2016). Neural and psychological underpinnings of gambling disorder: A review. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry65, 188-193.

van Holst, R., van den Brink, W., Veltman, D.J. & Goudriaan, A.E. (2010). Why gamblers fail to win: A review of cognitive and neuroimaging findings in pathological gambling. Neuroscience and Biobehavioral Reviews34, 87-107.

Scott, A. (2012). Pathological gambling – dopamine reward system.  Luettu: 27.9.2016