Peluurin perustehtävä, arvot ja strategia

Perustehtävämme on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. Toteutamme perustehtäväämme tuottamalla sähköisiä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Tarjoamme myös oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea.

Peluurin toiminta

Toimintamme painopiste on rahapelaamisen haitoissa, mutta Peluurin palvelut ovat myös digipelaajien ja heidän läheistensä käytössä.

  1. Kohderyhmämme

    Toimintamme kohderyhmiä ovat pelaajat, heidän läheisensä, pelihaittoja työssään kohtaavat ja vaikuttajat. Teemme aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

  2. Arvomme

    Peluurin toiminnan periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, nimettömyys, tuomitsematon suhtautuminen asiakkaan ongelmaan ja tasavertaisuus.

  3. Peluurin palvelut

    Palvelumme ovat valtakunnallisia, maksuttomia ja asioida voi nimettömästi. Palvelemme myös ruotsin kielellä. Tarjoamme sekä ammatillista että vertaistukea, myös työkaluja oma-apuun. Tukea saa puhelimessa ja verkossa.

Peluurin työntekijä neuvoo, tukee ja ohjaa peliongelmassa.

Peluurin auttava puhelin ja chat

Auttava puhelin ja chat vastaavat paljolti samaan tarpeeseen. Ne ovat yleensä ensimmäinen yhteydenotto ulkopuoliseen tahoon, kun pelaaja tai läheinen lähtee etsimään muutosta tilanteeseensa ja kaipaa siihen ammattilaisen tukea. Kuvan lähde: Peluurin vuosiraportti 2019.

 

 

51 % yhteyttä ottaneista rahapelaajista haki Peluurin kautta 1. kertaa apua ongelmaansa.

Peluurin auttava puhelin ja chat tarjoavat lyhytkestoista tukea, ohjausta ja neuvontaa peliongelmaan. Puheluissa tarjotaan pelaajille ja heidän läheisilleen mahdollisuus keskustella tilanteestaan ja saada tukea pelaamiseen liittyviin haittoihin. Kuvan lähde: Peluurin vuosiraportti 2019.

Kun pelaaminen haittaa, Peluuri auttaa

Peluuri palvelee myös työssään peliongelmaa kohtaavia ammattilaisia. Kysy, jos mieltäsi askarruttaa jokin pelaamiseen liittyvä asia. Me vastaamme tai voimme löytää vastauksen yhdessä. Peluurin auttava puhelin on avoinna ma-pe klo 12-18 ja chat ma, ke ja pe klo 12-18.