Peluurin perustehtävä, arvot ja strategia

Peluuri vähentää ja ehkäisee rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja.

Perustehtävämme

Peluuri vähentää ja ehkäisee rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. Toteutamme perustehtäväämme tuottamalla sähköisiä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittämällä tietoa peliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Tarjoamme myös oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea.

Kohderyhmämme

Toiminnan kohderyhmiä ovat pelaajat, heidän läheisensä sekä pelihaittoja työssään kohtaavat ammattilaiset. Palvelut ovat myös digipelaajien käytössä. Peluuri toimii osana Peliklinikan kokonaisuutta.

 

Peluurin työntekijä neuvoo, tukee ja ohjaa peliongelmassa.

Arvomme

  • Asiakaslähtöisyys - Asiakas nähdään tasavertaisena oman elämänsä asiantuntijana, jolla itsellään on tarvittavat muutoksen välineet. Peluurin asiantuntemuksen ytimessä on asiakastyöstä kertynyt tieto.
  • Kunnioitus – Asiakas kohdataan hyväksyen ja tuomitsematta. Kunnioitus ja tuomitsemattomuus toteutuu kaikessa viestinnässä.
  • Luotettavuus - Luotettavuus ohjaa toimintaa asiakkaan luottamuksellisesta kohtaamisesta tiedon tuottamiseen, soveltamiseen ja välittämiseen.

Visiomme

Peluuri tavoittaa kohderyhmänsä kattavasti kaikkialla Suomessa ja vähentää pelaamisen haittoja tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Peluuri edistää ymmärrystä siitä, ettei peliongelma ole vain yksilön ongelma, vaan koko yhteiskunnan haaste. Peluuri vaikuttaa rohkeasti haittoja vähentävän ja ehkäisevän rahapelipolitiikan toteutumiseksi.

5 ihmistä työskentelevät post-it lapuilla.

Peluurin strategia 2021 - 2023

  • Peluurin toiminnan ydin on asiakastyö ja auttaminen. Peluuri tarjoaa monipuolisia ja mahdollisimman monille saavutettavia palveluita. Peluurin viestintä tuo tietoa avun hakemisen tueksi, madaltaa avun hakemisen kynnystä, varhaistaa avun hakemista sekä vähentää peliongelmasta johtuvaa häpeää ja stigmaa.
  • Peluuri seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja kehittää palveluita vastaamaan asiakkaiden erilaisia ja muuttuvia tarpeita.
  • Peluurissa peliongelmat ja ihmisten avun tarve ymmärretään laajasti. Rahapelaaminen ja digipelaaminen ilmiöinä sekoittuvat, ja pelihaitat ovat yhä moninaisempia pelaamisen ja pelitapojen muuttaessa muotoaan. Tähän vastataan osana perustehtävää sekä Restart-hankkeen kehittämistyöllä. Restart-ohjelman toiminnan jatko pyritään varmistamaan.
  • Peluurin aineistojen hyödyntämistä ja niistä tehtävää tutkimusta ja tiedontuotantoa vahvistetaan osana Peliklinikan tutkimusta sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  • Kehittämistyötä ja osaamisen kehittämistä tehdään Peluurissa ja Peliklinikalla osana perustehtävää. Peluurissa asiantuntijuus perustuu asiakastyössä kertyneeseen kokemukseen, tutkittuun tietoon ja yhdessä oppimiseen. Tätä asiantuntijatietoa tuodaan aktiivisesti esiin yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon hyödynnettäväksi. Tiedontuotanto, viestintä ja asiakastyön osaamiseen perustuvat koulutukset tuovat tätä osaamista muiden ammattilaisten työn tueksi.

Kun pelaaminen haittaa, Peluuri auttaa

Peluuri palvelee myös työssään peliongelmaa kohtaavia ammattilaisia. Kysy, jos mieltäsi askarruttaa jokin pelaamiseen liittyvä asia. Me vastaamme tai voimme löytää vastauksen yhdessä. Peluurin auttava puhelin on avoinna ma-pe klo 12-18 ja chat ma, ke ja pe klo 12-15.