Rahapeliongelma Suomessa

Suomalaisten rahapeliongelman laajuudesta saadaan tilastotietoa neljän vuoden välein toteutettavasta rahapelaamisen väestökyselystä. Rahapelaamisen väestökyselyn viimeisin aineisto kerättiin vuonna 2019.

Rahapeliongelma Suomessa

Väestökyselyn lisäksi säännöllisesti muutaman vuoden välein toteuttavat kouluterveyskyselyt sekä nuorten terveystapatutkimus tarjoavat vertailukelpoista tietoa myös nuorten rahapelaamisesta.

Rahapeliongelma ja rahapeliriippuvuus

  • 3 % suomalaisista 15–74-vuotiasta kärsii 2019 kerätyn väestöaineiston perusteella eri tasoisista rahapeliongelmista. Kyseessä on siis noin 112 000 suomalaista. Heidän osuutensa on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 lähtien.
  • Peliongelman vakavin muoto, todennäköinen rahapeliriippuvuus, on 1,4 prosentilla eli noin 52 000 suomalaisella.
  • Miehillä peliongelma on lähes kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla (miehet: 4,0 %; naiset 2,1 %).
  • Eniten ongelmapelaajia löytyy nuorten aikuisten ryhmästä: 18–24-vuotiaissa ongelmapelaajia on eniten (5,5 %); 24-34-vuotiaissa toiseksi eniten (4,8 %).

Risikipelaaminen ja rahapeliongelma

  • 11 prosenttia suomalaisista pelaa riskitasolla. Edellisessä, vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa riskitasolla pelaavien osuus oli 15 prosenttia. Riskitasolla pelaaminen on vähentynyt sekä miehillä että naisilla. Kerran kuukaudessa tai sitä useammin pelanneilla tai vähintään kolmea eri pelityyppiä pelanneilla riskitason rahapelaaminen oli muita pelaajia yleisempää.
  • Pelaamisen useus, pelaamisen monipuolisuus ja käytetyt rahamäärät ovat selkeästi yhteydessä peliongelmaan: Pelaamisen kanavaa tarkasteltaessa henkilöillä, jotka pelaavat vain netissä tai pelaavat sekä netissä että kivijalassa, on muita pelaajia useammin rahapeliongelma tai riskitason pelaamista.
  • Päivittäin tai useita kertoja viikossa pelaavilla ja vähintään neljää rahapelityyppiä pelanneilla rahapeliongelma oli muita vastaajia yleisempää.
  • Vuoden 2015 väestökyselyssä Rahapeliongelma oli yleisempi niillä vastaajilla, jotka olivat käyttäneet rahapelaamiseen 21 euroa tai sitä enemmän yhden viikon aikana

Lähteet ja lisätietoa:

Suomalainen rahapelaaminen 2019 (THL, Tilastoraportti 8/2020)

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 THL, Raportti 16/2015.

Katso myös nämä

Rahapelaaminen Suomessa

Rahapeliongelma Suomessa

Mitä rahapeliongelma on?

Miksi pelaamiseen jää koukkuun?

Rahapelaamisen matematiikkaa