Rahapeliongelma Suomessa

Suomalaisten rahapeliongelman laajuudesta saadaan tilastotietoa neljän vuoden välein toteutettavasta rahapelaamisen väestökyselystä. Rahapelaamisen väestökyselyn viimeisin aineisto kerättiin vuonna 2023.

Rahapeliongelma Suomessa

Väestökyselyn lisäksi säännöllisesti toteuttavat Kouluterveyskysely sekä Pelaajabarometri tarjoavat vertailukelpoista tietoa rahapelaamisesta.

Rahapeliongelma 

  • Kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla pelasi 4,2 prosenttia 15–74-vuotiaista vastaajista Tämä tarkoittaa väestötasolla noin 151 000 henkilöä. Vuosi 2023 poikkeaa aiemmista väestötutkimuksista, jolloin vastaava osuus on ollut noin kolmen prosentin tasolla.
  • Vakavuudeltaan eritasoiset peliongelmat ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla (naiset 1,8 %, miehet 6,6 %).  Miehillä peliongelma on lisääntynyt merkittävästi, kun vastaavasti naisilla se on vähentynyt (vuonna 2019 miehet: 4,0 %; naiset 2,1 %).
  • Eniten ongelmapelaajia löytyy nuorten aikuisten ryhmästä: 18–29-vuotiaissa ongelmapelaajia on eniten (6,9 %); 30–44-vuotiaissa toiseksi eniten (5,4 %).

Riskitason pelaaminen 

  • Noin 13 prosenttia suomalaisista pelaa alhaisen riskin tasolla. Edellisessä, vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa alhaisen riskin tasolla pelaavien osuus oli noin 10 prosenttia. Riskitasolla pelaaminen on lisääntynyt sekä miehillä (18 %) että naisilla (8,4 %).
  • Kerran kuukaudessa tai sitä useammin pelanneilla tai vähintään kolmea eri pelityyppiä pelanneilla riskitason rahapelaaminen oli muita pelaajia yleisempää.
  • Pelaamisen useus, pelaamisen monipuolisuus ja käytetyt rahamäärät ovat selkeästi yhteydessä peliongelmaan: Pelaamisen kanavaa tarkasteltaessa henkilöillä, jotka pelaavat vain netissä tai pelaavat sekä netissä että kivijalassa, on muita pelaajia useammin rahapeliongelma tai riskitason pelaamista.
  • Päivittäin tai useita kertoja viikossa pelaavilla ja vähintään neljää rahapelityyppiä pelanneilla rahapeliongelma oli muita vastaajia yleisempää.

Lähteet ja lisätietoa:

Suomalainen rahapelaaminen 2023 (THL, Tilastoraportteja 15/2024)

Suomalainen rahapelaaminen 2019 (THL, Tilastoraportti 8/2020)

 

Katso myös nämä

Rahapelaaminen Suomessa

Rahapeliongelma Suomessa

Mitä rahapeliongelma on?

Miksi pelaamiseen jää koukkuun?

Rahapelaamisen matematiikkaa