Mitä peliriippuvuus on?

Rahapeliriippuvuus on vakava peliongelma. Rahapeliriippuvuus on myös tautiluokituksesta (DSM 5) löytyvän peliriippuvuusdiagnoosin nimi.

Rahapeliriippuvuuden piirteitä

Osalla henkilöistä rahapeliriippuvuus kehittyy hyvin nopeasti, toisilla sen kehittyminen vie pidemmän aikaa. Aikaisemmin peliriippuvuutta pidettiin suhteellisen pysyvänä tilana, mutta uusi tutkimus on osoittanut, ettei tämä pidä paikkaansa. Viihdepelaamisen, riskipelaamisen, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden tasojen välillä tapahtuu liikettä molempiin suuntiin. Peliongelmasta ja vakavastakin rahapeliriippuvuudesta on siis mahdollista toipua.

Tämä artikkeli käsittelee rahapeliongelmaa. Ongelmallisesta videopelaamisesta löydät tietoa täältä.

Rahapeliriippuvuudessa pelaaminen jatkuu ja lisääntyy, vaikka seurauksena on monenlaisia haittoja. Pelaaminen voi olla myös jaksottaista (esim. palkkapäivinä), mutta sillä on suuria haitallisia vaikutuksia henkilön elämään.

  • Toisinaan henkilö havaitsee haitalliset seuraukset, mutta ei pysty muuttamaan käyttäytymistään.
  • Toisinaan henkilö ei havaitse seurauksia, kieltää niiden olemassaolon tai ei ole halukas muuttamaan käyttäytymistään.

Rahapeliriippuvuus diagnoosina

Eurooppalaisen ICD-luokituksen mukaan peliriippuvuus käsittää usein toistuvia henkilön elämää hallitsevia uhkapelijaksoja. Ne vahingoittavat hänen sosiaalisia, ammatillisia, aineellisia ja perheeseen liittyviä arvojaan ja sitoumuksiaan.

  • Rahapeliriippuvuus ja sen diagnostiset lääketieteelliset kriteerit on määritelty sekä amerikkalaisessa (DSM) että eurooppalaisessa (ICD) psykiatrisessa diagnoosijärjestelmässä.
  • Amerikkalainen DSM-5 tautiluokitus uusittiin toukokuussa 2013. Uudistetussa versiossa aikaisemmin käytetty käsite "patologinen pelaaminen" on muutettu rahapeliriippuvuudeksi (Gambling Disorder).

Peliriippuuvuuden oireita

Peliriippuvuudesta kärsivä saattaa vaarantaa työpaikkansa, velkaantua huomattavasti ja valehdella tai rikkoa lakia saadakseen rahaa tai välttääkseen velanmaksua. Henkilöllä on pakottava, vaikeasti hallittava halu pelata ja ajatuksia hallitsee pelaamistapahtumaan ja - olosuhteisiin liittyvät mielikuvat.

Pakottava pelaamistarve, jota on hyvin vaikea hillitä, voimistuu usein rasittavissa elämäntilanteissa. Pelaamisen liittyvät mielikuvat hallitsevat ajattelua.

Pelaaminen jatkuu ja lisääntyy, vaikka seurauksena on köyhtyminen, perhesuhteiden huononeminen ja elämänlaadun heikkeneminen sekä ahdinko.

Rahapeliriippuvuus on ensimmäinen ns. "ei-aineellinen riippuvuus", joka kuuluu ”riippuvuushäiriöiden” luokkaan, ei impulssikontrollin häiriöihin.

Rahapeliriippuvuus pähkinänkuoressa -podcast

Mielitekoja -podcastin jaksossa psykologi Otso Saariluoma kertoo ymmärrettävästi rahapeliriippuvuudesta, ja pelaamisen tuomista haasteista ammattinsa näkökulmasta.

Kuuntele Rahapeliriippuvuus pähkinänkuoressa Spotifyssa (27 min.)

Riippuvuus viinasta on helppo ymmärtää, mutta miten syntyy peliriippuvuus? Kuuntele Yle Areenassa. 

Suurin osa rahapelaajista on niin sanottuja viihdepelaajia

He pelaavat tuloihinsa nähden kohtuudella eikä rahapelaaminen aiheuta haittoja pelaajalle tai tämän lähipiirille. Pelit tarjoavat sopivassa määrin jännitystä, viihdettä ja nautintoa.

Riskipelaaminen on runsasta pelaamista

Se sijoittuu viihdepelaamisen ja ongelmapelaamisen välimaastoon. Kun omat pelirajat ylittyvät usein tai pelaamisesta seuraa joitakin kielteisiä seurauksia, riski syvemmän ongelman kehittymiseen on selvästi olemassa.

Ongelmapelaaminen on rahan- tai ajankäytöltään liiallista pelaamista

Ongelmapelaaminen vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Ongelmapelaamista käytetään usein kattokäsitteenä kaikelle eriasteisesti haitalliselle pelaamiselle.