Peluurin aineistojen tutkimuskäyttö

Peluurin asiakastyössä kertyy aineistoja, joita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hyödyntää myös tutkimuskäytössä. Tutkimushankkeelle on haettava erityinen lupa aina, kun hankkeen toteuttamisessa käytetään Peluurin aineistoja.

Tutkimusluvan hakeminen Peluurin aineistoihin

Osana Peluurin asiakastyötä kertyy aineistoja, joita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hyödyntää myös tutkimuskäytössä. Aineistoja muodostuu Peluurin auttavasta puhelimesta ja chatistä, OmaPeluurista, Peli poikki -ohjelmasta, verkkosivujen analytiikasta sekä Sininauhaliiton Restart -ohjelmasta.

Kuvaukset Peluurin aineistoista ja tietosuojasta löytyvät täältä 

Kuvaukset Restart -ohjelman aineistosta ja tietosuojasta löytyvät täältä

Tutkimushankkeelle on haettava erityinen lupa aina, kun hankkeen toteuttamisessa käytetään Peluurin aineistoja. Tutkimuslupaa on haettava myös silloin, kun tutkimusta tehdään Peluurin verkkopalveluissa, esimerkiksi OmaPeluurin keskustelualueilla käydyistä keskusteluista.  

  • Tutkimuslupaa haetaan Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoiselta ([email protected]) p. 040 760 8508 tai suoraan Peluurin tutkimuslupa -lomakkeella
  • Peluurin aineistoihin tutkimusluvan myöntää Peluurin johtoryhmä yksikön päällikön esityksestä.
  • Tutkimuksesta pyydetään tarvittaessa A-klinikkasäätiön eettisen toimikunnan lausunto.
  • Luvan saamiseksi on allekirjoitettava sopimus aineiston luovuttamisesta, käsittelystä, hävittämisestä sekä vaitiolovelvollisuudesta (kahtena kappaleena) erikseen laaditulle lomakkeelle.

Aineiston luovuttaminen, tutkittavan asiakkaan informointi ja suostumuksen hankkiminen

Aineistot luovutetaan ainoastaan tilastotietona ilman tunnistetietoja. Aineisto toimitetaan joko turvapostilla tai salasanalla turvatulla muistitikulla.

Tutkittavien informointi ja suostumuksen kerääminen tapahtuu joko osana aineistonkeruuta tai osana erillistä tietosuojaselostetta. Suostumus tai kieltäytyminen tutkimukseen osallistumisesta ei vaikuta asiakkaan mahdollisuuteen osallistua palveluun.

Henkilörekisteri ja sen hävittäminen

Tutkimusluvan hakijalta edellytetään henkilörekisterin luomista ja suojaamista aina, kun sellainen tehdään. Lähtökohtaisesti Peluurin aineistot tulee hävittää välittömästi tutkimuksen julkaisun jälkeen ja hävittämisestä tulee ilmoittaa Peluurin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Tieto aineiston hävittämisestä kirjataan erilliseen sopimukseen.

Lisätietoa henkilölain soveltamisesta tieteellisessä tutkimuksessa ja lisäohjeita henkilörekisterin perustamisesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:

Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta sekä

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista