Pelaamisen tukemisesta pelaamattomuuden tukemiseen

On hyvin inhimillistä yrittää auttaa itsellesi tärkeää ihmistä. Läheisen suurin haaste on siirtyä pelaamisen tukemisesta pelaamattomuuden tukemiseen. Löydä ja kokeile itsellesi sopivia keinoja. Ole yhteydessä meihin, jos haluat keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Vinkkilista läheiselle

1.    Hanki tietoa ongelmapelaamisesta ja puhu asiasta jonkun luotetun henkilön kanssa. Hae apua itsellesi.

2.   Kerro pelaajalle, miltä tilanne sinusta tuntuu. Pysy rauhallisena, kun keskustelet pelaajan käytöksestä ja sen vaikutuksista elämäänne.

3.   Jos elätte samassa taloudessa pyri suojaamaan taloudellinen tilanne ja toimi saadaksesi raha-asiat järjestykseen. Älä luovuta laskujen maksuvelvollisuutta pelaajalle, vaan maksa itse laskut.

4.   Auta hoitoa haluavaa pelaajaa löytämään apua ja tue häntä hänen päätöksissään voimavarojesi mukaan.

5.   Muista, että muutos vie aikaa, vaatii ponnisteluja sekä usein useamman yrityksen ennen onnistumista.

6.   Älä saarnaa tai syytä pelaajaa ongelmasta. Muista myös pelaajan hyvät puolet.

7.   Älä pelasta pelaajaa hänen tekojensa seurauksilta. Esimerkiksi rahan lainaaminen tai velkojen maksaminen voi pahentaa tilannetta.

8.   Älä pelaa rahapelejä läheisesi kanssa.

9.   Älä ota vastuuta pelaajan toipumisesta. Rohkaise häntä ottamaan vastuu käyttäytymisestään ja päätöksistään.

Avun tarjoamisessa ja toisen puolesta tekemisessä on ero

Läheinen saattaa olla niin tottunut auttamaan tai tekemään asioita toisen puolesta, ettei hän itse huomaa miten ylläpitää pelaajan mahdollisuuksia pelata.

Se, että läheinen pelastaa pulasta, lainaa rahaa tai osallistuu pelaamisen salaamiseen ulkopuolisilta voi kannustaa pelaamaan lisää.

On hyvin inhimillistä yrittää auttaa pulassa olevaa ja pitää tämän puolia, mutta peliongelman kaltaisessa tilanteessa tämä toiminta voi johtaa ei-toivottuihin seurauksiiin: Jos pelaaja huomaa toisen ihmisen maksavan velat, saattaa hänelle syntyä houkutus lähteä ”vielä kerran” kokeilemaan josko pelistä saisi tällä kertaa voittoa.

Käytettävissä oleva raha toimii helposti houkuttimena pelaamiseen, ja vaikka aikomuksena olikin ostaa ruokaa huomiseksi, voi saatavissa oleva raha laukaista pelihimon.

Voisiko pelaajaa kannustaa ottamaan vastuu oman tilanteensa muuttamisessa?

Ongelmallisesti pelaava tarvitsee joskus herätyksen todellisuuteen voidakseen tunnustaa, että oma toiminta vaatii muutosta.

Niin kauan kuin joku pelastaa pulasta, voi pelaaja valehdella itselleen että kaikki on hyvin. Rahan lainaaminen, pelivelkojen maksaminen tai pelaamisen salaamiseen osallistuminen saattaa ylläpitää tai pitkittää ongelmaa.

Pariskunta kävelyllä kesäisessä puistossa.

Rinnalla kulkeminen on toisen tukemista, mutta ei puolesta tekemistä

Voit auttaa pelaajaa auttamaan itseään ja pyrkiä kunnioittamaan tämän omia keinoja. Jokaisella on itsemääräämisoikeus. Elämänhallintaa ja pelaamattomuutta voi joutua opettelemaan. Saattaa olla tuskaistakin katsella vierestä, miten toinen ohjailee elämäänsä eivätkä ratkaisut kenties palvele sinua. Toista henkilöä ei voi kuitenkaan pakottaa muutokseen vastoin tämän tahtoa.

Seuraavat kysymykset pelaajalle voivat auttaa sinua löytämään oman tapasi tukea:

 • Miten voisin olla sinulle avuksi?
 • Mitä koet tarvitsevasi juuri nyt?
 • Kenen apua tarvitset ja missä asiassa?
 • Miten ajattelit itse viedä asiaa eteenpäin?

Läheinen itse määrittelee sen miten voi ja haluaa tukea pelaajaa. Kun itse määrittelemme miten autamme toista ihmistä, teemme samalla selväksi omat rajamme. Tämä on tärkeää kummallekin osapuolelle, jotteivät vastuut ja roolit mene sekaisin. Kumpikin auttaa itse itseään ja tukee toista.

Läheinen voi valaa pelaajaan uskoa siihen, että pelaamisen lopettaminen on mahdollista ja että elämä ilman liiallista rahapelien pelaamista on parempi vaihtoehto. On hyvä muistaa, että molemmat osapuolet ovat vastuussa omasta ja yhteisestä arjesta.

Mikä sopii sinulle? Mikä on liikaa?

Voit miettiä mitkä ovat itsellesi sopivimmat tukemisen keinot ja toisaalta mikä tuntuu sinusta liialliselta tai epäreilulta. Ei ole tarkoitus, että uuvut tai väsyt auttamiseen. Ei kannata tehdä sellaista mikä ylittää omat voimavarat tai auttaa pelaajaa välttämään omaa vastuuta elämästään.

Näin pelaajakin voi oivaltaa, että läheinen voi toimia tukena sekä rinnalla kulkijana, mutta ei asioiden ratkaisijana tai puolesta tekijänä. Vastuu itsensä hoitamisesta säilyy pelaajalla.

Miten tuen pelaajaa muutokseen?

1. Laatikaa yhdessä muutossuunnitelma

 • Tehkää sopimuksia esimerkiksi avun hakemisesta ja/tai rahan käytöstä.
 • Kerro selvästi, miten olet valmis auttamaan ja mitä tämä apu edellyttää.
 • Suunnitelman etenemistä ja muutosta täytyy seurata tietyin väliajoin. Sopikaa seurannasta.
 • Keskittykää tulevaisuuteen, ei menneisiin virheisiin.

2. Sopikaa rahankäytöstä

 • Tehkää rahankäytöstä läpinäkyvää. Käykää tiliotteita ja tilitapahtumia yhdessä läpi säännöllisesti. Sopikaa näistä käytännöistä etukäteen, jolloin pelaaja sitoutuu niihin.
 • Läheinen voi ottaa rahankäytön kokonaan taakseen yhteisestä sopimuksesta. Tämän täytyy kuitenkin lähteä molempien osapuolten halusta, siihen ei voi ketään velvoittaa.
 • Rohkaise pelaajaa tekemään omaehtoinen luottokielto sekä Asiakastietoon että Bisnodelle
 • Tehkää päivittäisiä nostorajoituksia tileille omasta verkkopankista.
 • Tutustukaa mahdollisuuksiin rajoittaa nettipelaamista tai pelaamista pelipisteillä

3. Läheinen: Pidä puolesi

 • Älä peittele pelaajan pelaamista koskevaa valehtelua.
 • Älä kiellä, oikeuta tai vähättele ongelmaa itsellesi tai muille.
 • Älä hyväksy syntipukin asemaa suhteessa pelaajan käytökseen.
 • Älä anna rahaa! Rahan antaminen tai lainaaminen voi mahdollistaa pelaamisen jatkumista. Jos kuitenkin päädyt auttamaan rahavaikeuksissa, tee selkeä kirjallinen sopimus ja maksusuunnitelma, joiden noudattamista seuraatte.

4. Peliongelman käsittely ja muu elämä

 • Sopikaa, milloin puhutte ongelmasta ja esimerkiksi raha-asioista. Muina aikoina voitte keskittyä muuhun elämään.
 • Pelaamisen lopettaminen aiheuttaa usein suuren aukon vapaa-ajan käyttöön. Pelaajaa on hyvä kannustaa löytämään mielekästä tekemistä tai uusi harrastus vapaa-ajalle!
 • Tehkää yhdessä mukavia asioita, jotka eivät liity pelaamiseen.

Lähteitä ja lisätietoa:
THL: Suhteet Pelissä - Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille. Pelihaitat tukiaineisto.

Mental Health First Aid Australia. Helping someone with gambling problems: mental health first aid guidelines. Melbourne: Mental Health First Aid Australia; 2015.