Peluurin asiakastyö

Keskeistä Peluurin asiakastyössä on pelaajan ja läheisen kuunteleminen ja keskusteleminen empaattisesti ja tuomitsematta. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Peluurin työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus kaikista yhteydenotoissa käsitellyistä asioista.

Peluurin asiakastyön periaatteet ja työote

 • Näemme pelaajan ja läheisen oman elämänsä asiantuntijana, jolla itsellään on tarvittavat muutoksen välineet. Työntekijämme auttaa ja tukee häntä löytämään ja vahvistamaan näitä välineitä.
 • Pyrimme vahvistamaan pelaajan ja läheisen omia voimavaroja. Työntekijämme kohtaa asiakkaan arvostaen ja hänen autonomiaansa kunnioittaen: ratkomme ongelmia yhteistyössä, tasavertaisina kumppaneina.
 • Keskeistä Peluurin asiakastyössä on pelaajan ja läheisen kuunteleminen ja keskusteleminen empaattisesti, tuomitsematta.
 • Työssämme käytämme motivoivan kohtaamisen ja asiakaslähtöisyyden periaatteita. Lue lisää motivoivasta haastattelusta Peluurin asiakastyössä.
Kadulla kävelevät mies ja nainen katsovat samaan suuntaan.

Peluurin auttava puhelin ja chat

Peluurin auttava puhelin tai chat ovat usein ensimmäinen taho, josta pelaaja tai läheinen hakee apua ja tuke peliongelmaan. Keskustelujen aikana pyrimme

 • tilanteen kokonaisvaltaiseen arvioimiseen yhdessä asiakkaan kanssa,
 • muutosmotivaation herättämiseen ja vahvistamiseen sekä
 • tarjoamaan pelaajalle tai läheiselle välineitä muutoksen työstämiseen.

Päivystystiimin työntekijät  kuuntelevat, kohtaavat ja neuvovat soittajia rauhallisesti ja asiantuntevasti – yksi ihminen kerrallaan.

Lue artikkeli Peluurin päivystystiimin työstä

Lue myös päivystäjän ajatuksia tyypillisestä työpäivästä

Tutustu muihin palveluihimme

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Ruurupaitainen mies katsoo kohti.

Peli poikki -ohjelma

Peli poikki on netissä toimiva ohjelma rahapelaajille, jotka haluavat muutosta omaan pelaamiseensa. Ohjelmassa on kahdeksan osaa. Jokaiseen osaan kuuluu asiakkaan itsenäinen työskentely tehtävien parissa, keskustelu terapeutin kanssa puhelimitse ja mahdollisuus vertaistukeen ohjelman keskustelufoorumilla. Matalan kynnyksen, helpon toteutettavuuden ja hyvien tulostensa vuoksi siitä on tullut erittäin suosittu. Haittana tästä on pitkät jonot.

Mihin Peli poikki -ohjelma perustuu?

 • Ohjelma perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun.
 • Malli on alun perin Ruotsin Spelinstitutetin ja Malmö Mediastudion kehittämä, uusi versio kehitettiin Spelinstitutetin ja Peluurin Peli poikki -terapeuttien yhteistyönä.
 • Ruotsissa mallia on testattu ja arvioitu tutkimusprojektissa, jonka on rahoittanut Statens folkhälsoinstitutet (Ruotsin kansanterveysinstituutti), Suomessa tutkimusta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lue, miten Peli poikki -ohjelmaan haetaan

Mitä tuloksia ohjelmalla on?

Peli poikki -hoito-ohjelmaan osallistuneiden rahapeliongelma väheni merkittävästi ja hoidon hyödyt säilyivät 12 kuukauden seurantajakson ajan, selviää ohjelman tehoa vuonna 2022 selvittäneistä kahdesta tutkimuksesta.

 • Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin hoidon tehoa ja tehon pysyvyyttä.
 • Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mitkä tekijät ennustavat hoidon keskeyttämistä sen eri vaiheissa (ennen hoidon alkua, puoltaväliä ja sen päättymistä). 

Tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Soccan (pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämis- ja tutkimusorganisaatio) kanssa. Tiedote aiheesta

Peliklinikalla tehty arviointi

Peliklinikalla tehdyssä arvioinnissa ohjelma todettiin tehokkaaksi rahapeliongelman hoidossa sen läpikäyneiden joukossa. Rahapeliongelmaa mittaavat pisteet ovat huomattavasti pienemmät ohjelman suorittaneilla kuin siihen hakeutuvilla.

Väitöstutkimus vuonna 2013

Ohjelman tuloksia on tutkittu vuonna 2013 väitöstutkimuksessa. Siinä arvioitiin, että Peli poikki -ohjelman läpikäyneiden joukossa pelaamisen kontrolli oli parantunut ja pelaamisen aiheuttamat ongelmat, rahapelaamiseen liittyvä virheajattelu ja pelihimon tunne olivat vähentyneet. Nämä tulokset näkyivät merkittävinä sekä heti ohjelman päättymisen jälkeen että kuusi kuukautta ohjelman suorittamisesta. (Castrén 2013, s 57.)

Peli poikki ohjelman vaikutukset ovat yksilöllisiä. Erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat muun muassa siihen, saako ohjelman tehtyä loppuun asti.

Lue, miten Peli poikki -ohjelmaan haetaan

Peli poikki -ohjelman vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä

Tutustu muihin palveluihimme