ICD11 - Pelaaminen toiminnallisten riippuvuuksien luokkaan

Uudessa ICD-11-diagnoosiluokituksessa videopeliriippuvuus ja rahapeliriippuvuus kuuluvat toiminnallisten riippuvuuksien luokkaan. Hoidontarpeen arviointiin voi ja kannattaa hakeutua normaalisti, vaikka uudet diagnoosit otetaan käyttöön vasta siirtymävaiheen jälkeen.

Kaksi lääkäriä tutkivat vakavailmeisinä lomaketta pöydän ääressä.

Uudessa ICD-11 -manuaalissa rahapeliriippuvuus siirretään impulssikontrollin häiriöistä riippuvuushäiriöiden alle toiminnallisten riippuvuuksien luokkaan. Uutena diagnoosina samaan luokkaan tulee videopeliriippuvuus, jonka virallinen käännös on todennäköisesti digipeliriippuvuus.

Psykiatrisessa diagnostiikassa tehdään hidasta siirtymää Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-10 luokituksesta WHO:n päivitettyyn ICD-11-tautiluokitukseen. Siirtymä on iso prosessi, joka etenee asteittain ja vaatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta paljon suunnittelu- ja valmistelutyötä toteutuakseen hallitusti, sillä psykiatrisessa tautiluokituksessa tautikoodeja on jopa 55000. ICD-10:ssa koodeja oli vain 14 400  (Ks. Lääkärilehden uutinen aiheesta). Suomessa käyttöönotto tapahtuu aikaa vievän käännöstyön jälkeen ja peliongelmien diagnostiikkaan on tiedossa merkittäviä muutoksia.

Impulssikontrollin häiriöstä toiminnallisiin riippuvuuksiin

WHO:n ICD-11 diagnostiseen tautiluokitukseen ongelmallinen rahapelaaminen on nostettu toiminnallisten riippuvuuksien luokkaan, kun se on ICD-10 -luokituksessa on kuulunut impulssikontrollin häiriöiden luokkaan. Myös videopelaaminen määritellään ensimmäistä kertaa omalla koodillaan: 6C51 "gaming disorder". Diagnoosikoodi rahapeliriippuvuudelle on 6C50 "gambling disorder".

Videopeliriippuvuuden ja rahapeliriippuvuuden keskeiset tunnuspiirteet vaikuttavat olevan melko yhteneväiset uudessa luokituksessa. Uudessa tautiluokituksessa rahapeliriippuvuuden ja peliriippuvuuden diagnoosien kohdalla keskeisinä näyttäytyy kolme ongelmapelaamisen tunnuspiirrettä ja niiden ilmenemistä vähintään 12 kuukauden ajan. Kun pelaamisen hallinta on heikentynyttä, muut kiinnostuksen kohteet väistyvät ja pelaaminen jatkuu sen pelaajalle aiheuttamista haitoista huolimatta, ja tätä on jatkunut vuoden ajan niin pelaaminen voi täyttää diagnoosin kriteerit. 

Pelaamisen haitoista kärsivän kannattaa kuitenkin jatkossakin hakeutua hoidontarpeen arviointiin, mikäli epäilys peliongelmasta on, sillä siirtymä ei vaikuta kuntien velvollisuuteen tarjota hoitoa peliriippuvuuteen.

 

ICD-11 WHO:n sivuilla (englanniksi)