Läheinen, osallistu tutkimushaastatteluun! 

Tutkimushankkeessa selvitetään sopivatko Kanadassa kehitetyt rahapelaamisen matalamman riskitason rajat suomalaisille. Kanadalainen ohjeistus sisältää suositukset pelaamiseen käytetyn rahan määrästä ja pelaamisen useudesta kuukaudessa sekä kuinka montaa eri peliä henkilö voi pelata säännöllisesti.

Ihmisiä suurennuslasin alla.

THL:n, Helsingin yliopiston CEACGin ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n yhteinen tutkimushanke LRGG (Lower Risk Gambling Guidelines) hakee haastateltavia.
 
Hanke kartoittaa, soveltuuko Kanadassa kehitetty Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistus ("rahapelaamisen matalamman riskitason rajat") suomalaisille suoraan sellaisenaan, onko ohjeistusta muokattava suomalaiseen kontekstiin sopivammaksi vai todetaanko ne toimimattomiksi. 

Kanadalainen LRGG-ohjeistus sisältää suositukset pelaamiseen käytetyn rahan määrästä kuukaudessa, pelaamisen useudesta kuukausitasolla sekä ohjeistuksen siitä, kuinka montaa eri peliä henkilö voi pelata säännöllisesti. 

Vuonna 2022 tuotetussa LRGG-ohjeistuksessa on hyödynnetty yli 60 000 rahapelaajan tietoja kahdeksasta eri maasta, Suomi mukaan lukien. Ohjeistuksen tarkoituksena vähentää rahapelaamisesta koituvia haittoja ja lisätä tietoa rahapelihaitoista. 

  • Haastateltavaksi toivotaan nyt erityisesti rahapelihaittoja kokeneiden läheisiä. 
  • Haastattelu voidaan tehdä etäyhteydellä (Teams) haastateltaville sopivaan aikaan ja sen kesto on noin 60-90 minuuttia. Myös livehaastattelut ovat mahdollisia. 
  • Kaikkia tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti ja kaikki vastaukset anonymisoidaan siten, ettei niistä voi tunnistaa haastateltavaa 
  • Haastatteluun voi ilmoittautua suoraan tutkijoille:  

[email protected] ja [email protected].  

Lisätietoa hankkeesta:  

https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kanadalaisen-lower-risk-gambling-guidelines-lrgg-ohjeistuksen-kaytettavyyden-tutkimus-suomessa/lrgg-ohjeistuksen-kaytettavyystutkimus-kaynnistynyt 

https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kanadalaisen-lower-risk-gambling-guidelines-lrgg-ohjeistuksen-kaytettavyyden-tutkimus-suomessa 

https://gamblingguidelines.ca/lower-risk-gambling-guidelines/what-are-the-guidelines/