Ministerivierailulla vilkasta keskustelua rahapelihaitoista

Sisäministeri Maria Ohisalo ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avustajineen vierailivat Peliklinikalla 20.2.2020.

ministerivierailu

Sisäministeriö valmistelee arpajaislain uudistusta, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Peliklinikka on peliongelmissa auttava palvelukokonaisuus, joka osana työtään kehittää kasvokkaisia ja sähköisiä palveluita sekä tuottaa tietoa rahapeliongelmasta.

Ministereitä kiinnosti erityisesti rahapelaajien velkaantuminen ja talousongelmat, rahapelaamisen kanavat sekä pelinhallintavälineiden kuten pelikiellon toimivuus. 

- On hienoa, että lainvalmistelun tässä vaiheessa ministerit perehtyvät ja tutustuvat pelihaittatyön arkeen. Uskon, että tämä auttaa huomioimaan pelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen entistä paremmin, Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen iloitsee.

Peluurin terveiset lain valmisteluun on, että rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen ei nykyisellään toteudu riittävällä tavalla ja ne tulee käynnissä olevassa lainvalmistelussa asettaa ensisijaisiksi tavoitteiksi. Tärkeää on vähentää rahapelaamisen näkyvyyttä ja saatavuutta ihmisten arjessa, taata tuki- ja hoitopalvelut asuinpaikasta riippumatta sekä huomioida kaikessa päätöksenteossa peliongelmien aiheuttamat haitat yksilöille ja yhteiskunnalle.

- Peliklinikan kokonaisuuden asiakastyöstä kertyneen tiedon valossa on tärkeää, että rahapelien tarjontaa ja mainontaa tarkastellaan kokonaisuutena, joka muodostuu sekä netistä että fyysisestä ympäristöstä, Silvennoinen painottaa.

Tapaamisessa käytiin vilkasta keskustelua mm. asiakastyön arjessa havaituissa muutoksissa pelitavoissa ja kohderyhmissä, rahapelikulttuurissa sekä palvelujärjestelmässä. Monesti rahapeliongelma on pitkään piilossa ja apua haetaan vasta, kun ongelmat ovat jo todella vakavia. Monilla pelaajilla ja etenkin läheisillä on huonoja kokemuksia palvelujärjestelmän kyvystä tunnistaa ongelmaa ja tarjota tarpeen mukaista apua.

Asiakastyötä tekevät kertoivat, että asiakkaiden ongelmat ovat monimutkaistuneet ja syventyneet. Esimerkiksi suurien velkojen määrä on kasvanut helposti saatavien kulutusluottojen myötä.

- Arpajaislain uudistuksessa määritellään monia rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. On todella tärkeää, että ongelmallisesti pelaavien ja heidän läheistensä kokemukset tulevat valmistelussa kuulluksi ja huomioiduksi, Silvennoinen toteaa.

ministerivierailuryhmä