Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Kyselyn avulla selvitetään soveltuuko Kanadassa kehitetty rahapelaamisen riskitason rajat -ohjeistus meille Suomeen tai onko sitä tarpeen muokata. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Ihmisiä suurennuslasin alla.

Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn

Rahapeleistä tiedetään koituvan haittoja niin pelaajalle, hänen lähipiirilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Rahapelejä pelaavat henkilöt harvoin tunnistavat tai ovat tietoisia siitä, mitkä tekijät saattavat nostaa ongelmallisen pelaamisen riskiä ja näin aiheuttaa heille haittoja. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin etsitään kuumeisesti keinoja rahapelihaittojen vähentämiseksi.

Tämän THL:n kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten hyvin tutkimukseen perustuvat, alun perin Kanadassa luodut rahapelaamisen matalamman riskitason ohjeistukset (Lower Risk Gambling Guidelines) soveltuvat rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen Suomessa. 

Tutkimuksessa kysytään suomalaisten mielipiteitä rahapelaamisesta muun muassa seuraavien kysymysten avulla:

  • onko rahapelaamiseen kulutetulla rahalla kuukaudessa merkitystä rahapeliongelman kehittymiseen? 
  • mitä mieltä olet pelaamisen useudesta, onko se riskitekijä? 
  • onko eri rahapelityypeillä (esim. lotto tai vedonlyönti) vaikutusta ongelmallisen rahapelaamisen kehittymiseen?

Tutkimukseen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaaminen kyselyyn on täysin vapaaehtoista ja nimetöntä. Vastauksesi ovat arvokkaita, riippumatta siitä oletko itse pelannut rahapelejä vai et.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston (CEACG) ja EHYT ry:n kanssa.

Osallistu rahapelaamisen riskirajojen määrittelyyn