Osallistu rahapelaamista käsittelevään ryhmähaastatteluun

Osallistu Tampereen yliopiston Rahapelit digiajassa -hankkeen tutkimushaastatteluun marraskuun 2021 aikana. Haastattelu on osa Alkoholitutkimussäätiön rahoittamaa pitkittäistutkimusta, jossa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista.

Ihmisiä suurennuslasin alla.

Etsitään vapaaehtoisia

Rahapelit digiajassa -tutkimushanke etsii vapaaehtoisia, oman kokemuksen omaavia keskusteli-joita mukaan yhden tunnin pituisiin ryhmähaastatteluihin, jotka toteutetaan marraskuun 2021 aikana. Järjestämme ryhmähaastatteluja Helsingissä, Tampereella sekä etänä (Zoom-videopuhelu). Hanke on tähän mennessä kerännyt laajamittaisen kyselyaineiston suomalaisten rahapelaamisesta, sen uusista muodoista ja riskeistä internetin kontekstissa. Ryhmähaastatteluiden tarkoituksena on täydentää kyselyä kokemusperäisellä tiedolla rahapelaamisen siirtymisestä internetiin sekä digi- ja rahapelien piirteiden yhdenmukaistumisesta, mutta myös koronapandemian vaikutuksista pelaamiseen.

Haastattelun toteutus

Ryhmähaastattelun toteuttaa Tampereen yliopiston tutkimusryhmä, jota johtaa sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen. Haastattelu on osa Alkoholitutkimussäätiön rahoittamaa pitkittäis-tutkimusta, jossa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamista. Ryhmähaastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja voit halutessasi keskeyttää haastattelutilanteeseen osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman erillisiä perusteluja. Haastatteluun osallistumisesta ei anneta korvausta, mutta tarjoamme keskustelun lomassa kahvia ja pientä purtavaa.

Haastattelut nauhoitetaan, minkä jälkeen ne kirjataan tekstitiedostoiksi. Tekstimuotoon siirtämisen yhteydessä keskusteluissa mainitut paikat, nimet ja muut vastaavat tunnistettavissa olevat tiedot muutetaan tunnistamattomiksi ja nauhoitteet hävitetään. Tutkimusaineistoa hyödynnetään tieteel-lisessä tutkimuksessa ja tieteellisissä opinnäytetöissä. Tutkimuksen päätyttyä anonymisoitu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimuskäyttöä varten.

Tutkimustulokset

Tutkimustulokset tuottavat tärkeää tietoa suomalaisten raha- ja digipelaamisesta sekä auttavat ymmärtämään uusiin pelimuotoihin liittyviä riskejä. Tutkimusten tuloksista voi lukea tutkimusryhmän nettisivuilta: https://projects.tuni.fi/rahapelitdigiajassa/

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ryhmähaastatteluihin alla olevasta linkistä:

https://tinyurl.com/f38yv74x 

 

Lisätietoja

Ilkka Vuorinen

Tutkija (lähihaastattelut)

050 5360 393

[email protected]

 

Eerik Mantere

Tutkija (etähaastattelut)

050 5250 878

[email protected]

 

Atte Oksanen

Hankkeen johtaja

050 3187279

[email protected]