Peluuris svenskspråkiga hjälplinje är öppen igen

Är du orolig för ditt eller din anhörigas spel om pengar eller videospelande? Vill du diskutera om det på svenska? Det passar bra! Vår svenskspråkiga service betjänar dig i januari-februari 2024 på måndagar kl. 15-18. Kontakta oss numret 0800 100 101. Samtalet är kostnadsfritt och du kan ringa anonymt.

Violettipaitainen työntekijä.

Du kan diskutera och ställa frågor gällande spelproblem, om att begränsa eller sluta spelandet, om stöd- och vårdalternativ eller om vad som helst som har med spelproblem at göra.

Undantag i öppettider

Obs! Den 5 och 12 februari kan du bara lämna samtalsbegäran via vår finskspråkiga service. Vår svenskspråkiga kundarbetare ringer dig inom 2-14 dagar. Du får ytterligare information om väntetiden, när du lämnar samtalsbegäran.  

Hur lämnar jag samtalsbegäran?

För att vi ska kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt, behöver vi följande information:

  • telefonnummer
  • är du anhörig eller gäller samtalet ditt eget spelande
  • berätta kort om din situation

Vad händer efter att du lämnat en samtalsbegäran?

Vi kontaktar dig och föreslår tid och datum för ett längre samtal, under vilket vi sedan kan gå igenom din situation i lugn och ro tillsammans.

Var inte ensam, vi finns här för dig!