Puhutaan rahapelaamisesta -verkosto: Veikkauksen toiminnan kehittäminen vaatii rahapelihaittojen syvää asiantuntemusta

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero reagoi nopeasti kohuun Veikkauksen ympärillä. Tiedotustilaisuudessa 5.9. kerrottiin toimenpiteistä joihin Veikkaus ryhtyy. Toimet ovat oikean suuntaisia, mutta niiden toimeenpanossa tulee hyödyntää asiantuntemusta pelihaitoista esitettyä laajemmin. Myös toiminnan seuranta vaatii laaja-alaista haittojen ymmärrystä.

Ammattilainen katsoo kothi, taustalla ihmisiä työskentelemässä post-it lapuilla.

Haittojen asiantuntemusta vahvistettava Veikkauksen hallituksessa

Veikkauksen hallituksen kolme jäsentä vaihdettiin. Uutisointi antoi ymmärtää, että näillä vaihdoksilla lisättiin pelihaittoihin liittyvää osaamista. Liiallisesta pelaamisesta koituu taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti satoja tuhansia suomalaisia. Nyt hallitukseen on lisätty taloudellisten haittojen asiantuntemusta.  Kaikkiin haittoihin sekä niiden ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvää osaamista pitää vahvistaa esitettyä enemmän, sillä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien toimeenpanoon perustuu haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, ei liiketoiminnan vahvistamiseen.

Omistajaohjaus on avainasemassa

Veikkauksella on myös hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön hallintoa ja vastuullista rahapelitoimintaa sekä tukea yhtiön ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Karkeasti puolet neuvoston jäsenistä on puolueiden edustajia ja puolet Veikkauksen edunsaajia. Lisäksi neuvostossa on Veikkauksen henkilöstön edustus. Edunsaajien rooli on haastava, sillä ne saavat rahoituksensa rahapelijärjestelmän tuotoista. Herää myös kysymys, miten hallintoneuvostossa huomioidaan pelihaittoihin liittyvä osaaminen ja asiantuntemus. Tähän mennessä sitä ei ole kokoonpanossa huomioitu, vaikka neuvoston tehtävä antaa olettaa muuta.
Omistajaohjaus on avainasemassa rahapelijärjestelmän kehittymisen ja turvallisen pelaamisen kannalta. Tästä syystä myös omistajaohjauksessa pelihaitta-asiantuntemusta tulisi lisätä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tärkeässä roolissa

Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Asiasta säädetään arpajaislaissa. Lain mukaan Veikkauksen on toimeenpantava rahapelit siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Arpajaislain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vastaa haittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Näin ollen olisi varmistettava omistajaohjauksen ja STM:n tiivis yhteistyö rahapelihaittoihin liittyvissä kysymyksissä.

Omistajaohjausministeri tarttui nyt kiitettävällä nopeudella Veikkauksen kohuun. Veikkauksen kehittämistoimenpiteisiin listattiin, että pakollinen tunnistautumisvelvoite lisättäisiin koskemaan kaikkea pelaamista, myös pelisaleissa, jotka jäivät lakia muutettaessa tunnistautumisen ulkopuolelle. Tunnistautuminen ei kuitenkaan sellaisenaan ehkäise haittoja, vaan keskeistä on minkälaisia pelihallintavälineitä siihen yhdistetään ja kuinka niitä käytetään.
Esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia on seurattava sekä Veikkauksen toimesta että siitä riippumattomien tahojen toimesta.

Lisätietoja:

Tapio Jaakkola,
projektipäällikkö, Ehyt ry
puh. 050 463 8212
tapio.jaakkola(a)ehyt.fi

Inka Silvennoinen,
yksikön päällikkö, Peluuri
puh. 040 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

Puhutaan rahapelaamisesta -verkostoon kuuluvat: A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Peluuri, Tiltti (Sininauhaliitto), Peliklinikka, Pelituki (Sovatek-säätiö, Kirkkopalvelut ja Kuopion kriisikeskus), Pelirajat’on (Sosped-säätiö) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.