Rahapeliongelman hoitosuositus videoina!

Viime vuonna julkaistiin rahapeliongelman Käypä hoito -suositus. Nyt julkaistut videot tiivistävät suosituksen keskeiset sisällöt.

Lääkärin vastaanotolla.

Rahapeliriippuvuus on heikosti tunnistettu sairaus Suomessa. Marraskuussa 2023 julkaistua hoitosuositusta on täydennetty videoilla, jotka tiivistävät suosituksen keskeiset sisällöt. Suositus antaa terveydenhuollon ammattilaisille työvälineitä ongelmapelaamisen havaitsemiseen ja hoitoon.

Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ongelmapelaamisesta ja tehostaa hoitoon hakeutumista.

Suosituksen kohderyhmänä ovat ennen kaikkea terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään rahapeliongelmia kokevia ja heidän läheisiään, mutta suositus soveltuu myös sosiaalihuollon ammattilaisille.

Löydät videot suosituksen lisätiedoista: