Rahapeliriippuvuutta diagnosoidaan aiempaa enemmän

Tuoreesta tutkimuksesta selviää, että edelleen harva saa diagnoosin, vaikka diagnoosien määrä on lisääntynyt vuosien 2011-2020 aikana. Terveydenhuollossa rahapeliriippuvuutta ei tunnisteta riittävän hyvin.

Valkoisessa takissa oleva tieteellisen näköinen ihminen tökkää näytöllä olevaa painiketta, jossa on aivosymboli. Teksti: Tutkimuksia rahapelaamisesta.

THL:n aineistoon perustuvassa tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin hoitoilmoitusrekisterin tietoja. Diagnoosin Manner-Suomessa on saanut 2617 ihmistä vuosina 2011-2020. Tutkimustulokset on julkaistu Nordic Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä.

”Vaikka diagnoosit ovat yleistyneet, on niiden määrä edelleen vähäinen. Vaikuttaakin siltä, että terveydenhuollossa rahapeliriippuvuutta ei tunnisteta ja osata diagnosoida riittävän hyvin” - toteaa HUSin apulaisylilääkäri, päihdepsykiatri Jonna Levola.

Diagnoosien määrä on lisääntynyt miehillä ja naisilla. Poikkeuksena ainoastaan 60 vuotta täyttäneet naiset. Eniten diagnooseja on tehty 18-44 -vuotiailla. Miehillä diagnooseja tehtiin enemmän, mutta 30-44-vuotiaiden naisten ryhmässä kasvu diagnoosien määrässä oli tutkimuksen perusteella suurinta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n uudistetussa ICD-11-tau­ti­luo­ki­tuk­sessa raha­pe­laa­minen luokitellaan samaan luokkaan aine­riip­pu­vuuksien kans­sa, kun se on ICD-10 -luokituksessa ollut impuls­si­kont­rollin häi­riöiden luok­assa.

Lähteet:

Salonen, A.H., Castrén, S., Latvala, T.A., Grönroos, T., Levola, J., & Vuori, M. (2022). Gender- and age-stratified analyses of Gambling Disorder in Finland between 2011 and 2020 based on administrative registers. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

https://thl.fi/fi/-/rahapeliriippuvuutta-diagnosoidaan-aiempaa-enemman-…

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/rahapeliriippuvuuden-var…