Tietoturva Peluurissa

Avun hakeminen ei ole häpeä, vaan rohkea ja vastuullinen teko. Me Peluurissa kuitenkin tiedostamme rahapeliongelman arkaluonteisuuden ja siihen usein liittyvän häpeän. Tästä syystä otamme asiakkaiden tietoturvan vakavasti.

Viestejä

Psykoterapia-alan yrityksen asiakastietoihin liittyvä tietomurto ja tietojen vuotaminen on syystäkin puhuttanut viime päivinä. Vakava tietomurto on aiheuttanut paljon huolta ja epävarmuutta.

Heti tietomurtouutisoinnin jälkeen olemme käyneet läpi asiakastyöhön liittyvien järjestelmien tietoturvakäytännöt ja pyrkineet varmistamaan, ettei vastaavaa ole mahdollista tapahtua Peluurin palveluissa. Peluurin palveluiden tietoturvaa varmistetaan jatkossakin, jotta asiakkaat voivat jatkossa käyttää niitä luottavaisesti.

Peluurin sähköiset palvelut ovat nimettömiä, eikä asiakkaista kerätä esimerkiksi henkilötunnuksia. Kaikkiin toimintoihin voi osallistua nimettömänä tai nimimerkillä ja siten ettei tunnistettavia tai henkilöön yhdistettäviä tietoja tallennu.

Peluurin auttava puhelin ja chat

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin yhteydenotot ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja.

Vaikka asiakas yhteydenotossa kertoisi itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata tiedonkeruujärjestelmään. Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot (puhelinnumero, IP-osoite) sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

OmaPeluuri

OmaPeluurissa on mahdollista toimia anonyyminä.

Palveluun tallentuu rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä ne tiedot, joita henkilö on itse omiin tietoihinsa tallentanut. Tietoa säilytetään GDPR-vaatimusten ja tietosuojaselosteiden mukaisesti. Tietoturvaan liittyviä asioita käydään säännöllisesti läpi. Lisäksi käytössä olevalla Drupal alustalla on oma globaali tietoturvatiimi, joka käy läpi kyseisen alustan ominaisuuksia säännöllisesti. OmaPeluuriin rekisteröitynyt voi poistaa oman käyttäjätilinsä omista asetuksista.

Peli poikki -ohjelma

Peli poikki – ohjelmaan on mahdollista osallistua anonyymisti, mutta ohjelmaan kertyy asiakkaista myös sellaista tietoa (esim. IP-osoite, sähköposti, puhelinnumero), jotka voidaan katsoa tunnistetiedoksi ja voivat olla yhdistettävissä henkilöön.

Kaikki asiakastiedot ovat kryptatussa ja vaikeasti purettavassa muodossa ja ne poistetaan seuranta-ajan (12 kk viimeisestä kirjautumisesta) jälkeen.

Peli poikki -ohjelma on uusittu kokonaan vuonna 2018, jolloin on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvallisuuteen. Vanhan ohjelmiston aikaisia tietoja ei ole enää saatavilla, eikä niihin liity tietoturvariskejä. Jos kaikesta huolimatta omiin tietoihisi liittyvät kysymykset huolettavat, voit pyytää asiakastietojesi tarkastamista, korjaamista tai poistoa. Tiedot siihen löytyvät tietosuojaselosteista täältä.

Restart -ohjelma

Restart -ohjelmassa tiedon keräämisen, suojaamisen, säilyttämisen ja poistamisen menettelytavat ovat samankaltaiset kuin Peli poikki -ohjelmassa. Ohjelman kehittämisessä 2019-2020 on tietoturva huomioitu palvelun tärkeänä ominaisuutena. Voit tutustuta tarkemmin näihin asioihin Restartin tietosuojaselosteessa.

Peluurin tietosuojaselosteet löytyvät palveluittain Peluurin verkkosivuilta.