Verkkopohjaisesta hoidosta merkittävä hyöty rahapeliongelmaan

Peli poikki -hoito-ohjelmaan osallistuneiden rahapeliongelma väheni merkittävästi ja hoidon hyödyt säilyivät 12 kuukauden seurantajakson ajan.

Sormet näpyttelevät tietokoneen näppäimistöä ja puhekuplia nousee näppäimistöstä.

Peli poikki -hoito-ohjelmaan osallistuneiden rahapeliongelma väheni merkittävästi ja hoidon hyödyt säilyivät 12 kuukauden seurantajakson ajan. Tämä selviää kahdesta tutkimuksesta, jolla selvitettiin ohjelman tehoa. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitettiin hoidon tehoa ja tehon pysyvyyttä. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mitkä tekijät ennustavat hoidon keskeyttämistä sen eri vaiheissa: ennen hoidon alkua, puoltaväliä ja sen päättymistä.

Peli poikki -ohjelman tarjoaa Peluuri, joka on palvelukokonaisuus pelaajille, heidän läheisilleen sekä työssään pelihaittoja kohtaaville ammattilaisille. Verkkopohjainen, maksuton Peli poikki -ohjelma kestää 8 viikkoa, ja se pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Hoidon tehoa heikentävät masentuneisuus ja taloudellisen tilanteen kuormittavuus

Vaikka rahapeliongelma väheni merkittävästi Peli poikki -ohjelmaan osallistuneilla, tutkimuksesta käy ilmi myös se, että masentuneisuus ja taloudellisen tilanteen kuormittuneisuus ja sen hallinnan puute heikensivät hoidon tehoa. 

”Tulevaisuudessa onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vakavammin masennuksesta kärsivät henkilöt saisivat tarvitsemansa tuen ja että taloudellisen tilanteen hallintaan tarjotaan vankempaa tukea hoidon onnistumiseksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Sari Castrén THL:stä.

Hoitoon sitoudutaan keskimäärin hyvin – ikä, koulutus, jonotusaika, motivaatio ja sosiaaliset suhteet merkittäviä ennustajia
Positiivinen havainto oli, että hoitoon sitouduttiin keskimäärin hyvin: noin 70 prosenttia osallistujista suoritti koko hoidon loppuun saakka. Hoidon keskeyttämistä ennustivat nuorempi ikä ja alempi koulutustaso sekä heikompi motivaatio tehdä muutoksia rahapelaamisen suhteen. Myös tukevien sosiaalisten suhteiden puuttuminen ja pitkä jonotusaika hoidon aloittamiseen olivat merkittäviä tilastollisia ennustajia hoidon keskeyttämiseen. 

”Rahapeliongelman hoitoon ei ole yhtä mallia, vaan tarvitaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tilanteen mukaan räätälöityä palvelua. Mitä paremmin yksilön kokonaisvaltainen tilanne huomioidaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa, sitä enemmän hyötyä hoidosta on ja sitä paremmin siihen sitoudutaan”, Castrén toteaa.

Tutkimusten taustalla poikkeuksellinen aineisto

Tutkimusten aineisto koostui Peli poikki -ohjelman yhteydessä kerätyistä kyselyistä, joilla arvioitiin rahapeliongelman vakavuuden, yleisen hyvinvoinnin ja taustamuuttujien lisäksi mm. masentuneisuutta, alkoholin käyttöä, sosiaalisten suhteiden laatua ja pelitottumuksia. Saatavilla oleva aineisto sisältää useita tuhansia osallistujia ja on siten poikkeuksellisen laaja katsaus vakavan rahapeliongelman luonnolliseen hoitoympäristöön ja hoidon toteutukseen. 

”Vastaavanlaista aineistoa ei ole aiemmin missään päin maailmaa analysoitu yhtä kattavasti. Laajan aineiston ansiosta hoidon keskeyttämistä voitiin tilastollisesti ennustaa ristiinvalidointi -menetelmällä, mikä ei tyypillisesti ole mahdollista vastaavanlaisissa tutkimuksissa, joiden otoskoot ovat pieniä”, kertoo Peliklinikan erikoistutkija Jussi Palomäki.

Peli poikki -ohjelma on toiminut jo vuodesta 2007 lähtien, mutta tämän tyyppistä kattavaa ja kehittyneitä tilastollisia menetelmiä hyödyntävää analyysiä hoidon tehosta ja siihen sitoutumisesta ei ole aiemmin tehty.

Tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Soccan (pääkaupunkiseudun kuntien ja korkeakoulujen yhteinen sosiaalialan kehittämis- ja tutkimusorganisaatio) kanssa.

Lisätietoa
Palomäki J, Heiskanen M & Castrén S. (2022). Online 8-week cognitive therapy for problem gamblers: The moderating effects of depression symptoms and perceived financial control. Journal of Behavioral Addictions, 11(1), 75-87.
 
Predicting online problem gambling treatment discontinuation: New evidence from cross-validated models (Jussi Palomäki, Kalle Lind, Maria Heiskanen, Sari Castrén). Hyväksytty julkaistavaksi Psychology of Addictive Behaviors -lehteen.

Yhteystiedot
Sari Castrén
Tutkimuspäällikkö
THL
p. 029 524 8525
[email protected]
 
Jussi Palomäki
Erikoistutkija
Peliklinikka, Socca, HUS
p. 040 593 7242
[email protected]

Alkuperäiseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteeseen