Työkaluja asiakastyötä tekeville ammattilaisille

Kohtaatko asiakastyössä ongelmapelaajia tai heidän läheisiään? Tältä sivulta löydät tietoa ja materiaalia avuksi rahapelaamisen puheeksiottoon ja asiakkaan kanssa työskentelyyn. THL:n julkaisemat sähköiset materiaalit ovat maksuttomia. Painetut versiot ovat maksullisia ja niitä voi tilata THL:n verkkokaupasta.

THL:n julkaisemat maksuttomat tukiaineistot

Löydät suorat linkit oppaisiin, josta voit joko lähettää sähköisesti tai tulostaa oppaan tietoa kaipaavalle.

Kaikki oppaat ja lisätiedot THL:n sivuilta

Työelämä pelissä

Työelämä pelissä: Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä.
Tämä tukiaineisto on työväline rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön.

Työlämä pelissä

Pelin merkit

Pelin merkit: Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville.
Tämän tukiaineiston tavoitteena on lisätä eri ammattialojen työntekijöiden sekä vapaaehtoistoimijoiden tietoutta ja ymmärrystä rahapeliongelmasta ja helpottaa ongelmapelaamisen tunnistamista.

Pelin merkit

Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi

Rahapelihaitat koskettavat myös henkilöitä, joiden on ikääntymisen, heikon kielitaidon tai vammaisuuden vuoksi vaikea lukea yleiskielistä tekstiä. Tässä oppaassa käsitellään rahapelihaittoja selkosuomeksi. Julkaisu on ilmestynyt myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Rahapelaaminen ja peliongelma FI

Rahapelaaminen ja peliongelma SV

Rahapelaaminen ja peliongelma RUS

Suhteet pelissä

Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille.
Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheisille, jotka kokevat huolta pelaajasta tai pelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia omassa elämässään.

Suhteet pelissä 

Nuoret pelissä

Nuoret pelissä. Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta.
Tämä tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista, pelihaittoja sekä niihin liittyviä kasvatuskysymyksiä. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille.

Nuoret pelissä

 

Läheiset ja rahapeliongelma

Läheiset ja rahapeliongelma - Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn.
Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheistyötä tekeville tueksi läheisten kanssa työskentelyyn. Tämä aineisto sisältää läheisiä työssään kohtaaville ammattilaisille tietoa ja välineitä läheisen tilanteen selvittämiseen ja hänen auttamiseensa.

Läheiset ja rahapeliongelma

Muita asiakastyön materiaaleja

Muita välineitä, joita voit hyödyntää asiakkan kanssa työskentelyssä.

Kokemuksia peliongelmasta -menetelmäkortit

Kohtaatko työssäsi ongelmallisesti pelaavia? Ohjaatko pelaajien ryhmiä? Ota avuksesi Kokemuksia peliongelmista -kortit!
Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan rahapeliongelmansa selvittäneiden vertaistukijoiden
henkilökohtaisia kokemuksia. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

  • Kysy lisää tiltti(at)sininauha.fi tai
  • Tulosta itse. Pääset materiaaliin tästä painikkeesta:

Kokemuksisa peliongelmista -kortit

Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit

Kohtaatko peliongelmaisia ja heidän läheisiään? Ohjaatko läheisten ryhmiä? Ota avuksesi uusi työväline: Läheisten kokemuksia peliongelmista -kortit! 

Tieto- ja tukipiste Tiltissä kerättiin korttipakkaan pelaajien läheisten henkilökohtaisia kokemuksia rahapeliongelmien seurauksista sekä ratkaisuista, joilla läheiset ovat parantaneet hyvinvointiaan. Kortteja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä.

  • Kysy lisää: tiltti(at)sininauha.fi tai
  • Tulosta itse. Katso ohjeet ja materiaali Tiltin sivuilta

Tiltin materiaaleihin

Raipe rahapelipäiväkirja

Raipe on sähköinen rahapelipäiväkirja

  • Suosittele asiakkaallesi ottamaan rahapelipäiväkirja käyttöön ja jakamaan pelaamistaan/pelaamattomuuttaan koskevia tilastoja, testituloksia ja muistiinpanojaan kanssasi.
  • Voitte käydä merkintöjä läpi yhdessä ja hyödyntää päiväkirjaa asiakkaan muutosprosessin seuraamisessa.
  • Asiakas voi lähettää tilastoja helposti suoraan sähköpostiisi tai jakaa lukuoikeuksia päiväkirjansa osioihin, mikäli sinäkin olet rekisteröitynyt palveluun.

Raipe rahapelipäiväkirja

Katso myös nämä:

Tutustu Peluurin palveluihin

Miten rajoittaa nettipelaamista

Miten rajoittaa pelaamistasi pelipisteillä

Rahapelaamiseen houkuttelevia ajatuksia

Rahapelaamisen matematiikasta