Penningspelsproblem i Finland

Befolkningsundersökningen om penningspelande ger statistikuppgifter om omfattningen av finländarnas penningspelsproblem. Undersökningen görs vart fjärde år. Det senaste materialet för befolkningsundersökningen om penningspelande samlades in 2019.

Utöver befolkningsundersökningen ger också enkäten Hälsa i skolan och studien i ungdomars hälsobeteende jämförbar information om penningspelande bland unga. De här undersökningarna görs regelbundet med några års mellanrum.

Penningspelsproblem och penningspelsberoende

  • Tre procent av finländarna i åldern 15–74 år lider av olika grader av penningspelsproblem, visar befolkningsmaterialet från 2019. Det är alltså ungefär 112 000 finländare. Deras andel har legat på samma nivå sedan 2007.
  • Av finländarna lider 1,4 procent, det vill säga cirka 52 000 personer, av den allvarligaste formen av spelproblem som är sannolikt penningspelsberoende.
  • Spelproblem är nästan dubbelt så vanliga bland män som bland kvinnor (män: 4,0 %; kvinnor 2,1 %).
  • Det finns flest problemspelare i gruppen unga vuxna: flest är problemspelarna bland 18–24-åringarna (5,5 %) och näst flest bland 24–34-åringarna (4,8 %).

Spelande på risknivå och penningspelsproblem

Av finländarna spelar elva procent på risknivå. I den föregående undersökningen, som gjordes 2015, var andelen som spelade på risknivå 15 procent.

Att spela på risknivå har minskat både bland män och kvinnor.

Penningspelande på risknivå var vanligare bland dem som spelade en gång i månaden eller oftare och dem som spelade minst tre olika typer av spel än bland övriga spelare.

Spelfrekvensen, hur mångsidigt man spelar och hur mycket pengar man använder har ett klart samband med spelproblem: när man granskar spelkanalen förekommer det penningspelsproblem eller spelande på risknivå bland personer som spelar bara på webben eller som spelar både på webben och på fysiska spelplatser oftare än bland andra spelare.

  • Penningspelsproblem var vanligare bland dem som spelade dagligen eller flera gånger i veckan och dem som spelat minst fyra typer av penningspel än bland övriga respondenter.
  • I befolkningsundersökningen 2015 var penningspelsproblem vanligare bland de respondenter som hade använt 21 euro eller mer för penningspelande under en vecka.

Källor och mer information

Finländarnas penningspel 2019 (THL, Statistikrapport 8/2020)

Finländarnas penningspel 2015 THL, Rapport 16/2015.