Kysymyksiä ja vastauksia (ammattilaiset)

Täältä löydät rahapelaamista työssään kohtaavien usein esittämiä yleisluontoisia kysymyksiä sekä vastauksia kysymyksiin. Vastauksemme aukeaa kysymyksen otsikkoa klikkaamalla.

Vinkkaa asiakkaallesi Peluurista tai ota meihin itse yhteyttä soittamalla, chattaamalla tai osallistumalla OmaPeluurin ammattilaisille näkyviin ryhmäkeskusteluihin.

Jos sinulla on mielessäsi yleisluontoinen kysymys, jonka haluaisit lisättävän tänne, lähetä kysymysehdotuksesi yhteydenottolomakkeen kautta.

Vastaus riippuu kolmesta tekijästä:

  1. Mitkä ovat omat valmiutesi kohdata riippuvuusongelmaisia?
  2. Mitä muita palveluita alueellasi on ylipäänsä tarjolla ja kuinka pitkät jonot näihin ovat?
  3. Mitä asiakkaasi haluaa ja mihin hän on valmis?

Mikäli koet, että 1. ymmärrät riippuvuusongelmia ja sinulla on mahdollisuus työskennellä asiakkaasi kanssa pitkäjänteisesti riippuvuuden ratkaisemiseksi, 2. alueellasi ei ole erikoistuneita palveluita tarjolla tai ne ovat pahasti ruuhkautuneet ja 3. asiakkaasi haluaa jatkaa kanssasi, teillä on kaikki syyt ja mahdollisuudet ratkaista rahapeliongelma yhdessä.

Varsinaisena hoitomenetelmänä ongelmapelaamisessa, kuten muissakin riippuvuuksissa, käytetään ensisijaisesti niin sanottua kognitiivista käyttäytymisterapiaa, joka on nykyisen tutkimusnäytön ja kansainvälisten hoitosuositusten perusteella tehokkain menetelmä. Terapiassa asiakkaan kanssa tutkitaan hänen tunteidensa, ajatustensa ja tulkintojensa yhteyttä pelaamiskäyttäytymiseen: miksi asiakas pelaa, millaisissa tilanteissa, mitä hän ajattelee pelaamisella saavuttavansa, onko hänellä mahdollisuuksia toimia toisin, mitä toimia hän on itse kokeillut käyttäytymisensä muuttamiseksi, miten ne ovat toimineet ja mitä hän voisi vielä kokeilla.

Työskentely tapahtuu motivoivassa ja tuomitsemattomassa hengessä. Asiakkaan ajatusten ja toiminnan väliseen ristiriitaan puututaan ja etsitään yhdessä toisin toimimisen mahdollisuuksia.

Tosiasia on, ettei palvelujärjestelmä kaikkialla Suomessa ole helposti saatavilla, palvelut ovat paikoin ruuhkautuneet eivätkä työntekijätkään aina ole erikoistuneet peliongelman hoitoon. Voi siis olla parempi jatkaa työskentelyä asiakkaan kanssa siinäkin tapauksessa, ettet itse olisi kognitiivisen käyttäytymisterapian asiantuntija. Kaikenlainen rehellinen, kannustava ja tuomitsematon keskustelu asiakkaan kanssa auttaa häntä harkitsemaan muutosta ja myös löytämään keinoja ja voimavaroja muutoksen toteuttamiseen. Myös lyhyet interventiot peliongelmasta on todettu tehokkaiksi.

Tukikeskusteluissanne on tärkeää kannustaa asiakasta ryhtymään tuumasta toimeen, ajatuksista tekoihin. Kun motivaatiota muutokseen on, on aika aloittaa pelaamattomuustaitojen opettelu:

  • kannustaa asiakasta käyttämään esto-ohjelmia, vähentämään käteisen käyttöä ja asettamaan nostorajoituksia pankkikortilleen
  • ottamaan oman luottokiellon, käsittelemään raha-asioita avoimesti parisuhteessaan ja suunnittelemaan budjetin (käytä apuna excel-pohjaa)
  • löytämään tukea myös perhe- tai ystäväpiiristään, kasvokkain kohtaavasta tukiryhmästä tai sähköisestä tukiryhmästä.
  • Muutoksen alussa  voi auttaa myös arkirutiinien muuttaminen (esim. kaupassakäynti läheisen kanssa, uusi työreitti) muistilaput lompakossa sekä uusien kiinnostuksen kohteiden löytäminen pelaamisen tilalle.

Asiakas oppii pikkuhiljaa tunnistamaan myös pelaamisen laukaisevia riskitilanteita sekä varautumaan näihin ennalta.

Netistä löytyvä Rahapelipäiväkirja on hyvä työkalu, jota voitte käyttää myös yhdessä hoidon/tukikeskustelujen apuna. Muutoksen myötä asiakkaan arvot kirkastuvat ja esimerkiksi suhde rahaan ja läheisiin voi muuttua täysin.

Pelaajilla on usein myös monenlaisia syvään pinttyneitä ja toivon värittämiä harhauskomuksia pelien toimintalogiikasta ja satunnaisuudesta. Jos jatkat työskentelyä asiakkaasi kanssa, voisit printata hänelle rahapelaamisen psykologiaa ja rahapelaamisen matematiikkaa -osiot. Keskustelkaa sisällöistä yhdessä. Tilaa myös materiaalia asiakkaallesi (sekä toimipisteellesi jakoon) Peluurista ja rohkaise asiakastasi soittamaan auttavaan puhelimeemme.

Voit ohjata asiakkaasi myös avohoitoon, lähimmälle A-klinikalle tai mielenterveystoimistoon, sekä kannustaa häntä hakeutumaan mukaan Peli poikki -ohjelmaan. Peliongelmaan on olemassa myös laitoshoitoa. On hyvä kertoa asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja: voitte miettiä yhdessä, mikä hänelle voisi sopia ja mitä lähiseudulla tai netissä on tarjolla.

Lääkäri voi määrätä tukikeskustelujen/terapian tueksi harkintansa mukaan myös naltreksoni-lääkettä, jota on käytetty tavallisesti alkoholiongelmaisten hoitoon. Sen on havaittu pilottitutkimuksessa auttavan erityisesti vakavissa peliongelmissa, kun myös terapiaa on tarjottu asiakkaalle tueksi. Lisää tietoa aiheesta saa THL:ltä ja netistä.

Toivottavasti pääsit näillä alkuun ja sait käsityksen siitä, 1. ohjaatko asiakkaasi eteenpäin vai lähdetkö itse hoitamaan hänen kanssaan ongelmaa pois sekä 2. sait kuvan niistä apukeinoista, joita voit hyödyntää hoidon/tukikeskustelujenne lisäksi.

Huolimatta asiakkaan aiemmista puheista ja pelaamattomuuslupauksista, et voi myyjänä estää asiakkaan rahapelaamista. Suomessa rahapelien myyntiä säätelee arpajaislaki, joka on vähittäismyyntirajoituksissaan kepeämpi kuin esimerkiksi alkoholilaki.

Kun alkoholilaki (16 §) kieltää alkoholin myynnin mm. päihtyneille sekä heille, joilla on aihetta epäillä alkoholin väärinkäyttöä tai juomien välittämistä alaikäiselle, ei arpajaislaista tällaisia määritelmiä löydy: lain mukaan myyjän tulee estää ainoastaan alle 18-vuotiaiden rahapelaaminen (14 a §). Vain kasinoilla on oikeus kieltää ongelmapelaajalta pääsy pelikasinoon tai rajoittaa hänen pelaamistaan (15 §).

Puhuminen ei sen sijaan ole kielletty. Vaikka tämä keino voi tuntua heppoiselta, on tosiasia, että monet rahapeliongelmista kärsivät havahtuvat ongelman olemassaoloon vasta, kun joku ulkopuolinen puuttuu asiaan.

Kun kyseessä on kanta-asiakkaasi jolla on ilmiselvä rahapeliongelma, voit seuraavalla kohtaamisella muistuttaa häntä sopivan tilanteen tullen parin viikon takaisesta pelaamattomuuslupauksestaan sekä haitoista, joita hän on kertonut rahapelaamisen aiheuttavan hänelle. Rohkaise häntä ajattelemaan vielä hetki pelaamispäätöstään. Kerro huolestasi, pelaamisen hallinnan työkaluista ja auttavista tahoista, kuten Peluurista, johon hänen on helppo netin kautta tutustua ja lähteä liikkelle oman tilanteensa pohtimisessa.

Omia kykyjään ei kannata aliarvioida: sinun sanasi voi toimia pelaajan muutoksen sytykkeenä ja muuttaa ratkaisevasti toisen ihmisen elämää.

Vaikka puhuminen on tehokas keino vaikuttaa ihmisiin, ei siihen aina ole mahdollisuutta tai se voi tuntua vaikealta. Pidä Peluurin esitteitä esillä kaikille asiakkaille. Voit aivan hyvin tarjota esitteitä runsaasti pelaaville kanta-asiakkaillesi.