Harjoitteita läheisen kokemaan stressiin

Ongelmapelaajan läheinen kokee todennäköisesti merkittävää stressiä, ja hänellä voi olla jo sen seurauksena erilaisia fyysisiä oireita. Vaikka stressin aiheuttajaa ei pystytä nopeasti poistamaan, voi stressikokemusta lieventää.

Seuraavassa on esimerkkejä nopeasti toteutettavista stressin hallintakeinoista. Näitä tai muita vastaavia harjoitteita voi soveltaa useita kertoja päivässä ja esimerkiksi pelaamiseen liittyvissä tilanteissa, joissa läheisen negatiiviset tuntemukset pääsevät erityisesti vallalle.

Harjoitteet voi käydä läpi yhdessä ja sen jälkeen keskustella, missä tilanteissa läheinen tekee harjoitteita kotona. Esimerkki stressaavasta tilanteesta on vaikkapa se, kun pelaaja tulee kotiin pelireissulta. Tässä tilanteessa läheinen voi tehdä vaikkapa hengitysharjoituksen, jossa on viisi pitkää ja syvää hengitystä. 

1. Mindfulness

Mindfulness on kehitetty perinteisen meditaation pohjalta. Mindfulness-harjoitteen tavoitteena on irrottautua sisäisesti stressitekijöistä. Henkilö opettelee keskittymään tähän hetkeen, tavoitteellisesti ja ilman että tekee siitä arvopäätelmiä. Henkilö tarkastelee ympäristöä omien aistiensa avulla, tunnustelemalla, katsomalla ja kuuntelemalla tai sisäisiä kokemuksiaan, ajatuksiaan, tunteitaan tai fyysisiä tuntemuksiaan.

2. Hengitysharjoitus

Hengitysharjoitusten tavoitteena on helpottaa stressiä syventämällä hengitystä ja pienentämällä hengitystiheyttä. Henkilöä opastetaan keskittymään hengitykseen, sen syventämiseen ja hidastamiseen.

3. Lihasrentoutus

Lihasrentoutuksessa kukin kehon osa rentoutetaan edeten ylhäältä alas. Kukin lihas tai lihasryhmä jännitetään ja sen jälkeen se rentoutetaan. Harjoitus auttaa tunnistamaan niitä keho kohtia, joissa stressi tuntuu eniten.