OmaPeluuri on tarkoitettu liikaa pelaaville, heidän läheisilleen sekä pelihaittoja työssään kohtaaville.

Rekisteröitymiseen tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Palvelu on maksuton.

OmaPeluurissa voit:

 • keskustella avoimissa teemaryhmissä vertaisten ja ammattilaisten kanssa.
 • liittyä mukaan Peluurin työntekijän tai vertaisohjaajien ohjaamiin ryhmiin.
 • hyödyntää kirjanmerkkejä ja pelaamattomuuslaskuria, pian myös ryhmälivechatia.
 • Tulevaisuudessa palveluun kehitetään olemassaolevien välineiden lisäksi myös muita muutoksessa auttavia työkaluja.

Rekisteröidy palveluun tästä.

Ohjatut Tehostartti muutokseen -ryhmät

 • OmaPeluurissa alkaa noin kuukauden välein muutosta haluaville pelaajille suunnattuja Tehostartti muutokseen -ryhmiä.
 • Ryhmää ohjaavat Peluurin asiakastyöntekijä sekä peliongelman itse kokenut ja siitä toipunut vertainen.
 • Ryhmätoiminta koostuu aktiivisesta tehtävien tekemisestä sekä ryhmäkeskusteluista.
 • Tehostartti-ryhmät kestävät kuusi viikkoa, viikko-ohjelma on seuraava:
 1. Esittäytyminen, odotukset ryhmälle sekä pelihistoria ja selviytymiskeinot
 2. Pelaamisen sekä muutoksen hyvät ja huonot puolet
 3. Läheissuhteet
 4. Tavoitteen tutkiminen
 5. Peliajatukset ja -uskomukset
 6. Riskitilanteet ja toimintasuunnitelma sekä loppupalaute

Rekisteröidy OmaPeluuriin ja ilmoittaudu mukaan!

OmaPeluurin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien. Olemme tarkastelleet tietosuojakäytäntöjämme Peluurin palveluiden osalta ja päivittäneet tietosuojaselosteemme palveluittain.

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot peluuri(at)peluuri.fi (link sends e-mail) tai inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

OmaPeluurin tietosuojaselosteen löydät valikosta alla:

 

OmaPeluuri is your easily accessible source of peer support - online

OmaPeluuri offers peer support chat rooms and groups online. You can access the service anywhere and at any time that suits you to read, give support and receive support back by communicating with the other participants and a gambling counsellor from Peluuri.

The service itself is unfortunately in Finnish, but with the attached, easy description with pictures, you'll be ready to explore the site in no time. Welcome!

See the registration instructions in English below.

 

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

OmaPeluurin asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

OmaPeluurin palveluun rekisteröityminen ja henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin muodostaminen.
OmaPeluuriin annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, palvelun markkinointiin ja tutkimukseen.
Palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus, joka tapahtuu henkilön rekisteröityessä palveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

OmaPeluurin jäsenrekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneeseen liittyvät tiedot, jotka rekisteröitynyt ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä:
- nimimerkki (asiakas luo itse)
- sähköposti
- syntymävuosi
- sukupuoli
- asuinpaikka maakuntatasolla.
Lisäksi kysytään oman tilanteen taustatietoja. Kaikkiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin voi vastata myös "en halua kertoa". Täytettyjen lomakkeiden ja keskustelualueella lähetettyjen viestien IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Loki- tai sisältötiedot eivät ole oletusarvoisesti Peluurin työntekijöiden nähtävillä.
Palvelussa on mahdollista toimia anonyyminä ja siten, että muilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tunnistaa henkilöä.
Palveluun tallentuu rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä ne tiedot, joita henkilö on itse omiin tietoihinsa tallentanut. Sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Rekisteröityneitä kannustetaan käyttämään oman nimen sijaan nimimerkkejä anonymiteetin varmistamiseksi.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka palveluun rekisteröityn antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
OmaPeluuriin sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitio-olovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. OmaPeluuriin rekisteröitynyt näkee itsestään tallennetut tiedot myös omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa muokata tietojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä annettua nimimerkkiä ei voi muuttaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle peluuri(at)peluuri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OmaPeluuriin rekisteröitynyt voi poistaa oman käyttäjätilinsä omista asetuksista ja vahvistamalla poistamisen sähköpostiin saapuvan linkin kautta. Tili pysyy passiivisessa tilassa 48 tuntia, jonka aikana rekisteröitynyt voi palauttaa käyttäjätilinsä kirjautumalla uudestaan OmaPeluuriin. Jos kirjautumista ei tehdä 48 tunnin kuluessa, käyttäjätili sisältöineen poistuu automaattisesti.
Käyttäjätilin poistumisen yhteydessä sähköpostiosoite poistuu järjestelmästä kokonaan.
Rekisteröitymisen yhteydessä annetut taustatiedot säilyvät tietokannassa tilastomuodossa.
Keskustelufoorumille nimimerkillä kirjoitetut viestit säilyvät käyttäjätilin poistamisesta huolimatta.