Laitos/intensiivihoito pelaajalle

Ympärivuorokautinen laitos/intensiivishoito on tarkoitettu niille ongelmapelaajille, joille avohoidon palvelut eivät riitä. Laitos/intensiivihoito kestää parista viikosta noin kuukauteen.

Laitoshoitoon voi hakeutua kaikkialta Suomesta. Maksusitoutus vaaditaan kunnalta, joten laitoshoitoon hakeudutaan useimmiten avohoidon lähetteellä. Hoito on mahdollista myös omakustanteisesti.

Laitoshoidossa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusmenetelmiä ovat erilaiset terapiamuodot, ryhmä- ja yksilötoiminta sekä pelaamattomuuteen, vaihtoehtoisiin käyttäytymismalleihin ja arjen rytmeihin totuttelu.

Laitoshoidossa opitaan myös erilaisia uusia taitoja, rauhoitutaan ja lisätään itsetuntemusta ja selviytymiskeinoja.

Lisätietoja laitoshoidosta ja hoitoon hakeutumisesta saat Peluurin auttavasta puhelimesta, avohoitopaikastasi tai hoitoa tarjoavan keskuksen nettisivuilta: