Mikä terapiamuoto sopii itselle parhaiten ja miten niiden väliltä pitäisi osata valita? Tiedetään, että kaikki psykologiset menetelmät voivat auttaa rahapeliongelmien ratkaisuissa ja eri ihmisille voivat sopia eri terapiamuodot. Valinta on siis tehtävä itse.

Nykytiedon valossa lyhytkestoinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuodoista kuitenkin tehokkain rahapeliongelman hoidossa.

Mikäli etsit terapeuttia, suosittelemme käyttämään luotettavien tahojen ylläpitämiä terapeuttiluetteloja, kuten Suomen psykologiliiton sekä sen eri paikallisyhdistysten terapeuttihakuja. Verkosta, Valviran sivuilta, voit myös varmistaa terapeutin ammattipätevyyden.

Suomen Psykologiliiton ylläpitämä terapeuttiluettelo

Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:n terapeuttiluettelo.

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) ylläpitämästä rekisteristä voit tarkistaa terapeutin tai muun terveydenhuoltohenkilökuntaan kuuluvan henkilön ammattipätevyyden.

Kansaneläkelaitos myöntää tukea 16–67 -vuotiaiden kuntoutusterapiaa varten enintään kolmeksi vuodeksi. Ehtoina on mm. psykiatrin tekemä diagnoosi ja lausunto. Lue tarkemmin kelan sivuilta.