Peluurin vuosiraportti 2019

Tässä raportissa esitellään Peluurin toimintaa ja sen tunnuslukuja vuonna 2019. Pääpaino raportoinnissa on auttavan puhelimen ja chatin tilastoilla, joista saadaan merkittävää näköalapaikan tietoa pelihaittakentän muutoksista. Vuoden 2018 voimakas kasvu yhteydenottojen määrässä tasaantui vuonna 2019. Edelliseen vuoteen verrattuna Peluurin auttavassa puhelimessa käytyjen peliongelmaa koskevien keskusteluiden määrä kasvoi vain maltillisesti 1868 puhelusta 1900 puheluun. Chatissa käytiin vuoden 2019 aikana 404 keskustelua, joissa käsiteltiin pelihaittoja. Vuonna 2018 vastaavia keskusteluita oli yhteensä 342.

Koko Peluurin toiminnan ajan on yleisin pelaamisen muoto peliongelmien taustalla ollut raha-automaattipelaaminen muiden pelien jäädessä kauaksi taakse. Vuonna 2019 rahapelaajien yhteydenotoissa 83 prosentissa ensisijainen ongelmia aiheuttava pelimuoto oli rahapeliautomaatit joko netissä tai pelipisteillä (43% netissä ja 40% kivijalassa). Merkittävää on, että ensimmäistä kertaa netissä pelattavat automaatit ohittivat fyysiset automaatit ensisijaisena ongelmana.

Netti on viime vuosina kasvattanut osuuttaan pelaamisen kanavana Peluuriin yhteyttäottaneilla ja nousu vuodesta 2017 vuoteen 2018 oli merkittävä, vuonna 2019 taso pysyi vuoden 2018 lukemissa. Niissä kontakteissa (kaikki peliongelmayhteydenotot, puhelut + chat), joissa pääasiallinen pelaamisen kanava on saatu kirjattua, oli nettipelaamisen osuus vuonna 2019 yhteensä 62 prosenttia. Vuonna 2017 nettipelaamisen osuus oli 44 prosenttia.

Isojen velkojen määrä rahapelaajilla näyttäisi pysyneen edellisen vuoden varsin korkealla tasolla. Kun pelaajien yhteydenotoissa on käynyt ilmi velkasumma, on se ollut yleisimmin 20 000 – 50 000 euron välillä. Vuonna 2019 65 prosentille niistä pelaajayhteydenottajista, joille velkasumma saatiin kirjattua (N=234), kirjattiin yli 10 000 euron velat (vuonna 2018 yhteensä 67 %). Noin 4 prosentilla velkaa oli yli 100 000 euroa. Pääosa (75%) suurista veloista kertyi nettipelaajille. Suurella osalla pelaajista velkaantumiseen liittyi runsas määrä erilaisia kulutusluottoja.