Suomalaisten rahapeliongelman laajuudesta saadaan tilastotietoa neljän vuoden välein toteutettavasta rahapelaamisen väestökyselystä (viimeisin aineisto kerättiin 2015). Säännöllisesti muutaman vuoden välein toteuttavat kouluterveyskyselyt sekä nuorten terveystapatutkimus tarjoavat vertailukelpoista tietoa myös nuorten rahapelaamisesta.

 • 3,3 % suomalaisista 15–74-vuotiasta kärsii 2015 kerätyn väestöaineiston perusteella eri tasoisista rahapeliongelmista. Kyseessä on siis noin 124 000 suomalaista.
 • Vuoden 2011 ja 2015 väestökyselyiden perusteella riskipelaaminen sekä peliongelma ovat kasvussa:
  • vähintään riskitasolla (kriteeri: vähintään 1 SOGS-piste) pelasi vuonna 2015 18,3 % suomalaisista ( vuonna 2011: 16,1 %)
  • ongelmallisesti pelaavia (kriteeri: vähintään 3 SOGS-pistettä) vuonna 2015 oli 3,3 % suomalaisista (vuonna 2011: 2,7 %)
  • ongelmallisesti pelaavista peliriippuvaisia (kriteeri: vähintään 5 SOGS-pistettä) on noin kolmasosa, 1,3 % väestöstä (v. 2011: 1,0%)
    
 • Miehillä peliongelma on lähes kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla (miehet: 4,2 %; naiset 2,4 %). Naisten osuus peliongelmista kärsivistä on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2015.
 • Eniten ongelmapelaajia löytyy nuorten aikuisten ryhmästä: 18–24-vuotiaissa ongelmapelaajia on eniten (6,0 %); 24-34-vuotiaissa toiseksi eniten (3,7 %).
   
 • Pelaamisen useus, pelaamisen monipuolisuus ja käytetyt rahamäärät ovat selkeästi yhteydessä peliongelmaan:
  • päivittäin tai lähes päivittäin rahapelejä pelanneilla rahapeliongelma esiintyi 17 % vastaajista, useita kertoja viikossa pelaavilla esiintyvyys oli 16 %.
  • Useita eri pelejä (11-18) vuoden aikana pelanneista peliongelmaa esiintyi 37 %:lla.
  • Yli 21 € viikossa peleihin käyttäneistä 20 %:lla oli rahapeliongelma.
 • ikärajamuutos (K-18) vuonna 2011 on vähentänyt nuorten poikien rahapelaamista huomattavasti. Tyttöjen pelaaminen oli jo ennen lakimuutosta harvinaisempaa.
   

Lähteet ja lisätietoa:

Suomalaisten rahapelaaminen 2015. THL, Raportti 16/2015.

Susanna Raisamo & Anne H. Salonen: Muutokset 15–64-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamisessa vuosina 2003–2011. Yhteiskuntapolitiikka 5, 2013.

Anne H. Salonen & Susanna Raisamo & Hannu Alho: Suomalaisten rahapeliongelmien väestötutkimusten haasteet kansainvälisessä vertailussa. Yhteiskuntapolitiikka 6,2013.