Mielenterveysmessut 2020: Puhutaan rahapelaamisesta -messuosasto

Vuoden 2020 Mielenterveysmessut järjestetään virtuaalisena tapahtumana. Ohjelmassa on maksutonta, kaikille avointa yleisöohjelmaa, seminaareja ammattilaisille sekä monenlaisia messuosastoja. Varsinaiset messupäivät ovat 17.-18.11. Yleisöluentojen tallenteita voi katsoa sen jälkeen koko loppuviikon 22.11. saakka.

Puhutaan rahapelaamisesta messuosasto

Rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen parissa työskentelevät tahot viestivät yhdessä Puhutaan rahapelaamisesta -verkostossa, johon kuuluvat A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Peliklinikka, Pelituki, Peluuri, Sininauhaliitto, Sosped-säätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Tiltti. Verkostolla on yhteinen messuosasto Mielenterveysmessuilla. Osastolla esitellään Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoa, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Riskipelaamisen ja rahapeliongelman varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska rahapelaaminen aiheuttaa talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä ongelmia.

Katso täältä Mielenterveysmessujen kaikille avoin yleisöohjelma.

Katso täältä ohjevideo siitä, miten virtuaalisilla messuilla toimitaan.