Webinaari 8.12.2020: Rahapelaajan läheinen avuntarvitsijana

Valtakunnallisessa webinaarissa "Rahapelaajan läheinen avuntarvitsijana - kuuleeko ammattilainen?" pohditaan ensimmäistä kertaa rahapelaajien läheisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mies ja nainen katsovat toisiaan hymyillen järvimaisemassa

Tervetuloa ensimmäiseen valtakunnalliseen webinaariin, jossa pohditaan rahapelaajien läheisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa!

Webinaarin tavoitteena on luoda vuoropuhelujen foorumi, jossa kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, asiantuntijat ja osallistujat pääsevät keskustelemaan läheisten näkemyksistä rahapelaamisesta ja elämästä rahapelaajan kumppanina. Webinaarissa käsitellään myös läheisten kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjinä, ammattilaisten ja asiantuntijoiden pohdintoja läheisten kohtaamisesta palveluissa, ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä läheisten aseman vahvistajana.
Osallistujilla on mahdollisuus jatkaa keskustelua läheisten asemasta pienryhmissä, joissa esitellään erilaisia keinoja tukea ja auttaa läheisiä toiminnan, palvelujen kehittämisen, viestinnän ja koulutuksen keinoin. Pienryhmissä osallistujat voivat esittää omia näkemyksiään läheisten asemasta ja osallistamisesta tuki- ja hoitopalvelujen kehittämistyöhön.

Järjestäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Peliklinikka, Peluuri, Tiltti, SOSPED ja A-klinikkasäätiö.

Webinaari on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tapahtumaan 4.12.2020 mennessä.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Tilaisuus verkossa

Tilaisuuden osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma tiistai 08.12.2020

12.00 - 12.10 
Seminaarin avaus
erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos ja viestinnän asiantuntija Sanna Wuorio, THL

Mitä haittoja läheisille voi aiheutua rahapelaamisesta?

12.10 - 12.25 
Mitä läheisten kokemista rahapelihaitoista tiedetään tutkimuksen valossa?
erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos, THL

12.25 - 12.40 
Kommenttipuheenvuoro
tohtoritutkija Virve Marionneau, Helsingin yliopisto, CEAGC

12.40 - 12.45 
Yleisön kommentit

12.45 - 13.05 
Läheisten kokemat haitat
Läheiskokemusasiantuntijat Laura ja Elina (pelaajien puolisoita)
Sosped-säätiö, Pelirajat’on-toiminta

13.05 - 13.20 
Läheiset käytännön työn asiakkaina: mitä tarpeita, mitä haasteita?
kohtaamis- ja läheistyön asiantuntija Cata Forsström
Pelirajat’on, Sosped-säätiö

13.20 - 13.25 
Yleisön kommentit

13.25 - 13.35 
Tauko

Miten palveluissa vastataan läheisten kokemiin rahapelihaittoihin?

13.35 - 13.55 
Millaisia kokemuksia ja toiveita läheisillä on avusta, tuesta ja palveluista?
Läheiskokemusasiantuntijat Heli (pelaajan lapsi) ja Tarja (pelaajan vanhempi)
Sosped-säätiö, Pelirajat’on-toiminta

13.55 - 14.10 
Kommenttipuheenvuoro
erikoistutkija Sari Castrén, THL

14.10 - 14.15 
Yleisön kommentit

14.15 - 14.30 
Asiakastyön helmet ja haasteet
päihdetyöntekijä Leena Taavila, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut

14.30 - 14.45 
Asiakastyöntekijän puheenvuoro

14.45 - 14.55 
Yleisön kommentit

Pienryhmätyöskentelyä

15.00 - 16.00 
Pienryhmätyöskentelyssä osallistuja valitsee yhden ryhmän alla olevasta listasta ja ilmoittautuu siihen.

1. Tiltin Perheklubi – Läheiset ja pelaajat samassa ryhmässä
Tiltin Perheklubi on Suomen ensimmäinen rahapelaajille ja heidän läheisilleen suunnattu yhteinen ryhmä. Perheklubissa jäsenillä on mahdollisuus oppia ymmärtämään, miten ongelmallinen pelaaminen vaikuttaa heihin sekä pohtia suhteita läheisiinsä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millaisia vaikutuksia pelaajien ja läheisten yhteisellä ryhmällä voidaan saavuttaa.
Ryhmän vetäjät: asiakastyöntekijä Hanna Karmakka-Asare sekä läheinen ja pelaaja / Tieto- ja tukipiste Tiltti

2. Ongelmallisesti rahapelejä pelaavien läheisten palvelupolku
Ongelmallisesti rahapelejä pelaavien läheisten, palvelumuotoilutoimiston, Peliklinikan projektitiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa syksyllä 2019 tuotetun läheisten palvelupolun esittely ja keskustelu. Ryhmä on ensisijaisesti suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat rahapelaajia ja heidän läheisiään.
Ryhmän vetäjät: kehittämispäällikkö Corinne Björkenheim ja läheinen / Peliklinikka

3. Voiko läheisiä tukea viestinnän avulla?
Millaista läheisille suunnattu viestintä rahapelaamisen aiheuttamista haitoista tulisi olla ja keille se viestintä kuuluu? Pohditaan yhdessä näitä kysymyksiä ja sitä miten viestintä voisi helpottaa läheisen tilannetta. Pienryhmä on ensisijaisesti suunnattu viestintää tekeville ja rahapelaajien läheisille.
Ryhmän vetäjä: viestinnän asiantuntija Sanna Wuorio / THL

4. Irti läheisriippuvuudesta – työkaluna läheisen työkirja
Pienryhmä on ensisijaisesti suunnattu rahapelaajien läheisille. Ensin vuorossa on läheisriippuvuustehtäväkirjan pieni esittely, sen jälkeen ajatustehtävä ja lopuksi pidämme koostekeskustelun.
Ryhmän vetäjät: itsetuntemusohjaaja Eevi Minkkinen, viestintäpäällikkö Minna Hietakangas ja kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento / A-klinikkasäätiö

5. Miten läheisten palveluita ja kohtaamista voisi parantaa?
Miten ongelmapelaajan läheinen tulisi palveluissa kohdata ja millaisista palveluista olisi apua? Mitä haasteita ammattilaisilla on? Esittelemme johdannoksi läheisten kokemuksia ja toiveita. Kutsumme tähän pienryhmään hoito- ja järjestötyön ammattilaisia tunnistamaan kanssamme, miten palveluista saataisiin jo pienilläkin muokkauksilla läheisten tarpeet paremmin huomioivia.
Ryhmän vetäjät: Hankesuunnittelija Markus Sjöholm, kohtaamis- ja läheistyön asiantuntija Cata Forsström sekä kokemusasiantuntijat Elina, Laura, Tarja ja Heli / Sosped-säätiö, Pelirajat’on -toiminta

16.00 - 16.30 Pienryhmätyöskentelyn yhteenvedot ja yleisökeskustelu

16.30 Webinaari päättyy

Lisätietoja

Päivien järjestelyistä lisätietoja antaa:

Johanna Järvinen-Tassopoulos
erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sähköposti: [email protected]
puh. 029 524 7022

Sanna Wuorio (pienryhmät)
viestinnän asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sähköposti: [email protected]
puh. 029 524 6673

Linkki THL:n tapahtumasivulle: Rahapelaajan läheinen avuntarvitsijana – kuuleeko ammattilainen? - THL