Pelihaitoille liian vähän huomiota arpajaislain uudistamisessa

Nykyisten kotimaisten rahapeliyhteisöjen on määrä yhdistyä uudeksi Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa. Lainsäädäntömuutoksia tämän mahdollistamiseksi on valmisteltu tiukalla aikataululla. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 15.9.2016.

Nuija, taustalla lakikirjoja.

Uudistuksen ja koko rahapelipolitiikan tavoitteeksi asetettu haittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostaminen jää esityksessä liian vähälle huomiolle.

Rahapelijärjestelmän ja lainsäädännön uudistamiselle onkin syytä käynnistää viipymättä kakkosvaihe, jossa tulisi varmistaa haittojen torjumiselle riittävät, konkreettiset ja vaikuttavat toimenpiteet. Haittojen ehkäisyn ohella tulisi panostaa korjaavaan työhön.  Muutoin ongelmat ovat vaarassa jopa lisääntyä, sillä muutoksen myötä rahapelien tarjonta lisääntyy. Myös markkinoinnin muutokset vaikuttavat riskejä lisäävästi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiassa 7.10. asiantuntijoita. Peluuri oli yksi kuultavista tahoista. Lue Peluurin koko lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle alla olevasta liitteestä.

Tutustu hallituksen esitykseen laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakin muuttamiseksi tästä

 

Liitteet: 

 Peluurin lausunto arpajaislaista